FANDOM


Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây
Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; ẩn sửa đổi nhỏ | hiện sửa đổi bot | ẩn sửa đổi vô danh | ẩn sửa đổi thành viên | ẩn sửa đổi của tôi | ẩn grouped recent changes | ẩn logs.
Hiển thị các thay đổi từ 14:36, ngày 5 tháng 12 năm 2020.
   

ngày 5 tháng 12 năm 2020

+-     10:04 Âm thanh‎‎ (2 thay đổi | sử) . . (-49)‎ . . [171.241.38.143‎; 1.53.38.224‎]
     10:04 (hiện | trước) . . (+39)‎ . . 1.53.38.224 (tường)
     09:23 (hiện | trước) . . (-88)‎ . . 171.241.38.143 (tường) (Soạn thảo trực quan)

ngày 3 tháng 12 năm 2020

+-     14:55 Âm thanh‎‎ (3 thay đổi | sử) . . (+88)‎ . . [171.240.123.41‎; 1.53.38.97‎ (2×)]
     14:55 (hiện | trước) . . (+49)‎ . . 171.240.123.41 (tường) (Soạn thảo trực quan)
     06:29 (hiện | trước) . . (0)‎ . . 1.53.38.97 (tường) (Danh sách âm thanh: )
     06:27 (hiện | trước) . . (+39)‎ . . 1.53.38.97 (tường) (Danh sách âm thanh: )

ngày 2 tháng 12 năm 2020

      15:34 Ai là triệu phú/Phiên bản 7 (2014-2015)‎ (khác | sử) . . (+68)‎ . . QuangBach Vo (tường | đóng góp) (Soạn thảo trực quan)
+-     15:30 Ai là triệu phú/Phiên bản 8 (2015-2017)‎‎ (8 thay đổi | sử) . . (-1.095)‎ . . [QuangBach Vo‎ (8×)]
     15:30 (hiện | trước) . . (+5)‎ . . QuangBach Vo (tường | đóng góp) (Các số phát sóng: ) (Soạn thảo trực quan)
     15:27 (hiện | trước) . . (-2)‎ . . QuangBach Vo (tường | đóng góp) (Các số phát sóng: )
     15:25 (hiện | trước) . . (-12.764)‎ . . QuangBach Vo (tường | đóng góp) (Các số phát sóng: ) (Soạn thảo trực quan)
     15:20 (hiện | trước) . . (+6.120)‎ . . QuangBach Vo (tường | đóng góp) (Các vụ việc quanh chương trình: )
     15:17 (hiện | trước) . . (+5.447)‎ . . QuangBach Vo (tường | đóng góp) (Một số thí sinh cũ: )
     15:15 (hiện | trước) . . (+106)‎ . . QuangBach Vo (tường | đóng góp) (2016: )
     14:59 (hiện | trước) . . (0)‎ . . QuangBach Vo (tường | đóng góp) (2016: )
     14:55 (hiện | trước) . . (-7)‎ . . QuangBach Vo (tường | đóng góp) (2016: /* 2015* /)
      10:06 Ai là triệu phú‎ (khác | sử) . . (+15)‎ . . 118.71.210.246 (tường) (Các phiên bản: ) (Soạn thảo trực quan)

ngày 1 tháng 12 năm 2020

 M    02:34 Nguyễn Thị Thu Ba‎ (khác | sử) . . (+5.222)‎ . . 171.241.9.45 (tường) (Tạo trang mới với nội dung “{{Infobox contestant |Image=NguyenThiThuBa.png |caption1= |Name=Nguyễn Thị Thu Ba |From=Bắc Ninh |Country=Việt Nam |Appearance=24 tháng 11, 2020 …”) (Soạn thảo trực quan)
 M    02:18 Nguyễn Ngọc Phú‎ (khác | sử) . . (+4.521)‎ . . 171.241.9.45 (tường) (Tạo trang mới với nội dung “{{Infobox contestant |Image=NguyenNgocPhu.png |caption1= |Name=Nguyễn Ngọc Phú |From=Phú Thọ |Country=Việt Nam |Appearance=24 tháng 11, 2020 |M…”) (Soạn thảo trực quan)
  n   02:02 Bản mẫu:Thí sinh năm 2020‎ (khác | sử) . . (+380)‎ . . LTKGTIPJTG2707 (tường | đóng góp)
+-     01:58 (Nhật trình tải lên)‎ . . [LTKGTIPJTG2707‎ (3×)]
     01:58 . . LTKGTIPJTG2707 (tường | đóng góp) đã tải “Tập tin:QuachVanDuc.png” lên ‎
     01:57 . . LTKGTIPJTG2707 (tường | đóng góp) đã tải “Tập tin:NguyenThiThuBa.png” lên ‎
     01:57 . . LTKGTIPJTG2707 (tường | đóng góp) đã tải “Tập tin:NguyenNgocPhu.png” lên ‎

ngày 30 tháng 11 năm 2020

      14:33 Ai là triệu phú‎ (khác | sử) . . (+27)‎ . . 1.53.39.158 (tường) (Những người đạt giải thưởng xuất sắc: ) (Soạn thảo trực quan)
      10:04 (Nhật trình cấm) . . Huydarwinyt (tường | đóng góp) đã cấm 171.252.155.68 (tường) với thời hạn là 1 tháng (chỉ cấm người dùng vô danh) ‎(Thêm thông tin sai lệch)
+-     10:03 Âm thanh‎‎ (3 thay đổi | sử) . . (0)‎ . . [Huydarwinyt‎; 171.252.155.68‎ (2×)]
 n   10:03 (hiện | trước) . . (-469)‎ . . Huydarwinyt (tường | đóng góp) (Đã hủy sửa đổi của 171.252.155.68 (Thảo luận) quay về phiên bản của Huydarwinyt)
     06:18 (hiện | trước) . . (0)‎ . . 171.252.155.68 (tường) (Danh sách âm thanh mới: ) (Soạn thảo trực quan)
     06:16 (hiện | trước) . . (+469)‎ . . 171.252.155.68 (tường) (Danh sách âm thanh: ) (Soạn thảo trực quan)
+-     10:03 Tư vấn tại chỗ‎‎ (2 thay đổi | sử) . . (0)‎ . . [Huydarwinyt‎; 171.252.155.68‎]
 n   10:03 (hiện | trước) . . (-30)‎ . . Huydarwinyt (tường | đóng góp) (Đã hủy sửa đổi của 171.252.155.68 (Thảo luận) quay về phiên bản của 42.113.155.254)
     06:18 (hiện | trước) . . (+30)‎ . . 171.252.155.68 (tường) (Soạn thảo trực quan)
+-     10:03 Hỏi 2 vị chuyên gia‎‎ (2 thay đổi | sử) . . (0)‎ . . [Huydarwinyt‎; 171.252.155.68‎]
 n   10:03 (hiện | trước) . . (-15)‎ . . Huydarwinyt (tường | đóng góp) (Đã hủy sửa đổi của 171.252.155.68 (Thảo luận) quay về phiên bản của 42.113.155.254)
     06:20 (hiện | trước) . . (+15)‎ . . 171.252.155.68 (tường) (Soạn thảo trực quan)
+-     10:03 Hỏi ý kiến bạn đồng hành‎‎ (2 thay đổi | sử) . . (0)‎ . . [Huydarwinyt‎; 171.252.155.68‎]
 n   10:03 (hiện | trước) . . (-15)‎ . . Huydarwinyt (tường | đóng góp) (Đã hủy sửa đổi của 171.252.155.68 (Thảo luận) quay về phiên bản của 42.113.155.254)
     06:20 (hiện | trước) . . (+15)‎ . . 171.252.155.68 (tường) (Soạn thảo trực quan)
+-     10:03 Hỏi ý kiến khán giả‎‎ (2 thay đổi | sử) . . (0)‎ . . [Huydarwinyt‎; 171.252.155.68‎]
 n   10:03 (hiện | trước) . . (-30)‎ . . Huydarwinyt (tường | đóng góp) (Đã hủy sửa đổi của 171.252.155.68 (Thảo luận) quay về phiên bản của 42.113.155.254)
     08:49 (hiện | trước) . . (+30)‎ . . 171.252.155.68 (tường) (Soạn thảo trực quan)

ngày 29 tháng 11 năm 2020

      03:35 Âm thanh‎ (khác | sử) . . (-46)‎ . . Huydarwinyt (tường | đóng góp)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.