FANDOM


Đặng Đức Hạnh là kĩ sư công nghệ thông tin tại Trung tâm Internet Việt Nam, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 9 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các con sông sau theo thứ tự xuất hiện trong từ điển.
• A: Sông Gianh • B: Sông Mã
• C: Sông Lam • D: Sông Serepok
Thứ tự đúng sẽ là:
A: Sông Gianh
C: Sông Lam
B: Sông Mã
D: Sông Serepok

Kết quả là 4 người trả lời đúng. Đặng Đức Hạnh ở 7 giây 18 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Đặng Đức Hạnh Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Điện Kremlin của đất nước nào?
• A: Nhật • B: Ý
• C: Áo • D: Nga
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Theo một câu thơ thì: "Quả cau nho nhỏ, cái vỏ ..." như thế nào?
• A: Nâu nâu • B: Nhăn nhăn
• C: Vân vân • D: Ti ti
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đội hình thi đấu chính thức trên sân của một đội bóng đá chuyên nghiệp gồm bao nhiêu người?
• A: 8 • B: 9
• C: 10 • D: 11
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Có câu: "Dài lưng tốn ..." gì?
• A: Giường • B: Vải
• C: Chăn • D: Công
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Con sông nổi tiếng nào của nước Pháp?
• A: Volga • B: Nile
• C: Seine • D: Amazon
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Bài hát "Nhớ về Hà Nội" của nhạc sĩ nào sau đây?
• A: Hoàng Long • B: Hoàng Lân
• C: Hoàng Hiệp • D: Hoàng Vân
Gọi điện thoại cho: Lương Hòa Cương
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là một đặc sản của làng Láng - một vùng đất ngoại ô của kinh thành Thăng Long xưa?
• A: Dừa • B:
• C: Rươi • D: Húng
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cầu Pá Uôn nằm ở tỉnh nào?
• A: Sơn La • B: Quảng Nam
• C: Kiên Giang • D: Nam Định
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Còn 2 quyền trợ giúp (Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay và Tư vấn tại chỗ)
Trống chiến có trong thể loại nhạc cổ truyền nào?
• A: Tuồng • B: Cải lương
• C: Chèo • D: Hát cửa đình
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.