FANDOM


Đặng Thị Thoa là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai ở câu số 8 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau để được một món ăn đặc sản.
• A: Mỹ • B: Tho
• C: Hủ • D: Tiếu
Thứ tự đúng sẽ là:
C: Hủ
D: Tiếu
A: Mỹ
B: Tho

Kết quả là 5 người trả lời đúng. Đặng Thị Thoa ở 4 giây 73 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Đặng Thị Thoa Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một trò chơi dân gian?
• A: Ô ăn xe • B: Ô ăn quan
• C: Ô ăn tướng • D: Ô ăn hậu
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tỉnh nào sau đây nổi tiếng với đặc sản chè?
• A: Quảng Ninh • B: Ninh Bình
• C: Thái Bình • D: Thái Nguyên
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một sáng tác của nhà thơ Thanh Tùng?
• A: Thời hoa đỏ • B: Thời hoa vàng
• C: Thời hoa tàn • D: Thời hoa úa
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Có câu: "Vụng chèo ..." làm sao?
• A: Khéo lái • B: Khéo léo
• C: Khéo chống • D: Khéo kéo
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
Đâu là tên một loại ốc?
• A: Vòi voi • B: Vòi tê tê
• C: Vòi thằn lằn • D: Vòi ếch
Kết quả thăm dò: A: 90% • B: 6% • C: 2% • D: 2%
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Điều gì được nhắc đến trong câu thơ sau: "Đi đâu mồng một ba mươi/ Để đêm tối quá không ai thấy gì"?
• A: Ông ngoại • B: Mặt trăng
• C: Con mèo • D: Ông sao
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Tư vấn tại chỗ"
Hòn Gầm Ghi, hòn Móng Tay nằm ở tỉnh nào?
• A: Nghệ An • B: Hà Tĩnh
• C: Kiên Giang • D: Khánh Hòa
Kết quả của tổ tư vấn: C, C, C
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Gọi điện thoại cho người thân"
Giấy được sử dụng trong dòng tranh dân gian Kim Hoàng (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) là loại giấy gì?
• A: Điệp • B:
• C: Hồng điều • D: Mật hương
Gọi điện thoại cho: Vũ Thị Kim Quý
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.