Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Đặng Thanh là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 6 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Đặng Thanh[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Màu xanh da trời còn được gọi là màu gì?
• A: Thiên lí • B: Thiên hà
• C: Thiên nhiên • D: Thiên thanh
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thạch Sanh đã làm gì khiến công chúa hết cảm và nói cười trở lại?
• A: Đánh đàn • B: Nhảy hip hop
• C: Hát bolero • D: Múa lăm vông
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cụm từ nào chỉ trạng thái lặng người đi vì một tác động quá đau đớn, quá bất ngờ?
• A: Chết đuối vớ được cọc • B: Chết mê chết mệt
• C: Chết điếng • D: Chết cười
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến bạn đồng hành"
Đâu là nguyên nhân gây ra bụi siêu mịn trong không khí?
• A: Hiệu ứng nhà kính • B: Tình trạng hạn hán
• C: Tỉ lệ cây xanh bao phủ thấp • D: Khí thải giao thông, nhà máy
Bạn đồng hành: Đặng Đức Sơn
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Câu tục ngữ nào khuyên chúng ta phải chú ý về nếp ăn ở cho phù hợp với từng hoàn cảnh?
• A: Ăn ốc nói mò • B: Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
• C: Ăn trắng mặc trơn • D: Ăn không, ngồi rồi
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến những nhà thông thái"
Vịnh biển nào dưới đây không nằm ở miền Trung nước ta?
• A: Vịnh Lan Hạ • B: Vịnh Ninh Vân
• C: Vịnh Vũng Rô • D: Vịnh Xuân Đài
Các nhà thông thái (Trần Thành Nam và Hà Việt Hoàng) trợ giúp: A
Trước
Hà Hương Giang
Thí sinh năm 2020
Đặng Thanh
Kế tiếp
Đoàn Đức Long
Advertisement