FANDOM


Đỗ Bá Mạnh là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 7 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Anh đã trả lời sai ở câu số 8 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Đỗ Bá MạnhSửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là một động từ?
• A: Cát • B: Vôi
• C: Đá • D: Ngói
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một phường ở tỉnh Quảng Ninh?
• A: Bãi Khét • B: Bãi Cháy
• C: Bãi Nổ • D: Bãi Bom
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ dân gian sau: "Chẳng chóng thì ..."?
• A: Khoan • B: Chậm
• C: Chầy • D: Trật
Kết quả thăm dò: A: 4% • B: 21% • C: 71% • D: 4%
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại kiến?
• A: Ba khoang • B: Bốn khoang
• C: Năm khoang • D: Sáu khoang
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một chương trình truyền hình?
• A: Ghét nên không đến • B: Không thích nên không đến
• C: Quá tuổi nên không đến • D: Vì yêu mà đến
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Theo phương ngữ Nam Bộ, cây khóm là cây gì?
• A: Trúc • B: Dứa
• C: Dâm bụt • D: Dừa
Kết quả của tổ tư vấn: B, B, B
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"Đã lỡ yêu em nhiều" là bài hát của ca sĩ nào?
• A: JustaTee • B: Mr. Siro
• C: Hà Anh Tuấn • D: Bùi Anh Tuấn
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Người anh hùng nào đã được tôn là Bố Cái Đại Vương?
• A: Phùng Hưng • B: Mai Thúc Loan
• C: Khúc Thừa Dụ • D: Ngô Quyền
Tiền vị
Bùi Thị Hồng
Thí sinh năm 2018
Đỗ Bá Mạnh
Kế vị
Nguyễn Hoàn Vũ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.