FANDOM


Đỗ Hạnh là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai ở câu số 7 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Đỗ Hạnh Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây chỉ tên một loại gia vị?
• A: Sứt • B: Vỡ
• C: Mẻ • D: Hỏng
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là hồ nước lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh?
• A: Kẻ Chỉ • B: Kẻ Gỗ
• C: Kẻ Đường • D: Kẻ Vải
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Có câu thành ngữ: "Ăn được ngủ được là ..." gì?
• A: Vui • B: Tiên
• C: May • D: Thích
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một món bún nổi tiếng của Hà Nội?
• A: Tam giác • B: Vuông
• C: Tròn • D: Thang
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong bài hát "Chỉ có một trên đời" của nhạc sĩ Trương Quang Lục, cái gì sau đây "chỉ có một mà thôi"?
• A: Mặt trời • B: Cây lúa
• C: Tiếng ca • D: Ánh sao
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Chú tuần lộc dẫn đường cho ông già Noel trong đêm Giáng sinh có đặc điểm gì nổi bật?
• A: Đôi mắt màu xanh • B: Rất thông minh
• C: Mũi màu đỏ • D: Sức mạnh phi thường
Kết quả thăm dò: A: 4% • B: 4% • C: 78% • D: 14%
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Nhà thơ Xuân Diệu miêu tả quả gì qua những câu thơ: "Nấn từng vòng nhựa một/ Một sắc nhựa chua giòn/ Ôm đọng tròn quanh hột"?
• A: Me • B: Sấu
• C: Nhót • D: Cóc
Tiền vị
Phan Gia Nhật Linh
Thí sinh năm 2019
Đỗ Hạnh
Kế vị
Nguyễn Tuyết Mai
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.