FANDOM


Đỗ Thị Lê là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 68 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Chị đã dừng cuộc chơi ở câu số 9 và ra về với 10.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Đỗ Thị Lê Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Quả nào sau đây không ăn được?
• A: Quả bưởi • B: Quả địa cầu
• C: Quả mít • D: Quả khế
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây còn là tên của một loại mũ?
• A: Bát • B: Đũa
• C: Xoong • D: Nồi
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Khăn quàng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có màu gì?
• A: Xanh • B: Hồng
• C: Đỏ • D: Tím
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ "Ruột để ... da"?
• A: Ngoài • B: Trong
• C: Cạnh • D: Giữa
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Theo truyện cổ Việt Nam, câu thần chú "khắc xuất, khắc nhập" gắn với loại cây nào?
• A: Cây tre • B: Cây trúc
• C: Cây mai • D: Cây đậu
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Câu thơ "Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh" gợi nhớ đến tỉnh nào?
• A: Cao Bằng • B: Bắc Ninh
• C: Lạng Sơn • D: Tuyên Quang
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Gọi điện thoại cho người thân", "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay" và "50:50"
Hát dô ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) gắn với tục thờ vị thánh nào?
• A: Chử Đồng Tử • B: Thánh Gióng
• C: Tản Viên • D: Thánh Mẫu
Gọi điện thoại cho: Phạm Thành Đạt;
Kết quả của tổ tư vấn: C, C, D
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Đâu là tên cơn bão lớn đã gây ra lũ lụt thảm khốc ở bang Texas (Mỹ) năm 2017?
• A: Harvey • B: Chanchu
• C: Haiyan • D: Katrina
Kết quả thăm dò: A: 65% • B: 15% • C: 0% • D: 20%
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian - Dừng cuộc chơi
Nhà văn nào đã tự gọi mình và những người đồng trang lứa trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là "Thế hệ bỏ đi"?
• A: Erich Maria Remarque • B: F. Scott Fitzgerald
• C: Ernest Hemingway • D: Jack London
Tiền vị
Trương Bình Nguyên
Thí sinh năm 2018
Đỗ Thị Lê
Kế vị
Đỗ Hồng Nhân
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.