FANDOM


Đỗ Thị Thảo là nhân viên kế toán, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Chị đã dừng cuộc chơi ở câu số 10 và ra về với 9.000.000 đồng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.