FANDOM


Đỗ Xuân Đức là một thí sinh ở Ai là triệu phú - Ghế nóng. Anh đã vượt qua câu số 15 (câu cuối cùng) với giá trị giải thưởng 50.000.000 đồng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.