FANDOM


Đoàn Trí Dũng là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 8 và ra về với 3.600.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau để được tên một bài hát của nhạc sĩ Đức Huy.
• A: Yêu em • B:
• C: Tôi • D: Cũng
Thứ tự đúng sẽ là:
B: Và
C: Tôi
D: Cũng
A: Yêu em

Kết quả là 9 người trả lời đúng. Đoàn Trí Dũng ở 3 giây 35 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Đoàn Trí Dũng Sửa đổi

Câu số 1/15 (100.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cụm từ "lên xe hoa" thường để chỉ điều gì?
• A: Đi trẩy hội • B: Đi thi đại học
• C: Đi tết thầy • D: Đi lấy chồng
Câu số 2/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong món xôi xéo truyền thống của miền Bắc không thể thiếu thứ nào sau đây?
• A: Tỏi phi • B: Hành phi
• C: Gừng phi • D: Ớt phi
Câu số 3/15 (300.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Người ta thường nói: "Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén ..." gì?
• A: Nhà • B: Xe
• C: Nghề • D: Giống
Câu số 4/15 (500.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Bến cảng Nhà Rồng - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước nằm ở thành phố nào?
• A: Huế • B: Đà Nẵng
• C: TP Hồ Chí Minh • D: Cần Thơ
Câu số 5/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"Mình tròn mắt nhỏ li ti/ Mâm cơm đã dọn tôi thì ngồi lên" là cái gì?
• A: Lồng bàn • B: Thìa
• C: Dĩa • D: Đũa cả
Câu số 6/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Tư vấn tại chỗ"
Đâu là tên một bộ phim của điện ảnh Việt Nam sản xuất năm 1962?
• A: Vành khuyên • B: Con chim vành khuyên
• C: Chim vành khuyên • D: Con vành khuyên
Kết quả của tổ tư vấn: B, B, B
Câu số 7/15 (3.600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
"Hiệp khí đạo" là môn võ truyền thống nào của Nhật Bản?
• A: Judo • B: Kendo
• C: Karate-do • D: Aikido
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Hoàng Tuấn
Câu số 8/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay", sau đó dừng cuộc chơi
BAFTA là tên giải thưởng điện ảnh của nước nào sau đây?
• A: Pháp • B: Mỹ
• C: Anh • D: Đức
Kết quả thăm dò: A: 70% • C: 30%
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.