FANDOM


Phiên bản 10 (2019-2020) là phiên bản thứ 10 của Ai là triệu phú, sau Phiên bản 9 (2018-2019). Nó được dẫn bởi Phan Đăng.

Thay đổi so với phiên bản cũ Sửa đổi

  • Từ phiên bản này, chương trình có thêm 2 âm thanh mới, đó là "Thí sinh được chọn từ ngoài trường quay vào" và "Dẫn chương trình đứng trước cánh gà sau hình hiệu Trước - Sau quảng cáo".
  • Từ ngày 2 tháng 7 năm 2019, hình hiệu từ năm 2014 đến nay đã quay trở lại.

Một số thí sinh nổi bật và đáng chú ý Sửa đổi

Xem thêm: Danh sách thí sinh năm 2019Danh sách thí sinh năm 2020

Số liệu thống kê Sửa đổi

Thông tin cơ sở Sửa đổi

Các vụ việc quanh chương trình Sửa đổi

 Lỗi kĩ thuật hiển thị tỉ lệ khán giả trong quyền trợ giúp Hỏi ý kiến khán giả (phát sóng 26/03/2019) Sửa đổi

Gọi điện thoại nhầm số (phát sóng 07/05/2019) Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.