Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Phiên bản 13 (2022-nay) là phiên bản thứ 13 của Ai là triệu phú, sau Phiên bản 12 (2021). Chương trình được dẫn bởi Đinh Tiến Dũng.

Thay đổi so với phiên bản cũ[]

1. Luật chơi: Thang tiền thưởng trong Phiên bản 13 từ câu hỏi thứ nhất đến câu hỏi cuối cùng cụ thể như sau:

 • 200,000 đồng
 • 400,000 đồng
 • 600,000 đồng
 • 1,000,000 đồng
 • 2,000,000 đồng (Mốc quan trọng thứ nhất)
 • 3,000,000 đồng
 • 6,000,000 đồng
 • 10,000,000 đồng
 • 14,000,000 đồng
 • 22,000,000 đồng (Mốc quan trọng thứ hai)
 • 30,000,000 đồng
 • 40,000,000 đồng
 • 80,000,000 đồng
 • 150,000,000 đồng
 • 250,000,000 đồng (Mốc "TRIỆU PHÚ")

2. Sân khấu: Thay bục máy tính, sáng hơn bục trước (dùng trong năm 2021).

Một số thí sinh nổi bật và đáng chú ý[]

Xem thêm: Danh sách thí sinh năm 2022

Thông tin cơ sở[]

Chú thích[]

Advertisement