FANDOM


Phiên bản 2 (2005-2006) là phiên bản thứ 2 của Ai là triệu phú, sau Phiên bản 1 (2005). Nó được dẫn bởi Lại Văn Sâm.

Những thay đổi so với phiên bản trước Sửa đổi

Luật chơiSửa đổi

1. Thang tiền thưởng trong Phiên bản 2 (2005-2006) từ câu hỏi thứ nhất đến câu hỏi cuối cùng cụ thể như sau:

 • 100.000 đồng
 • 200.000 đồng
 • 300.000 đồng
 • 500.000 đồng
 • 1.000.000 đồng (Mốc quan trọng thứ nhất)
 • 1.800.000 đồng
 • 3.200.000 đồng
 • 5.000.000 đồng
 • 7.000.000 đồng
 • 10.000.000 đồng (Mốc quan trọng thứ hai)
 • 15.000.000 đồng
 • 25.000.000 đồng
 • 40.000.000 đồng
 • 65.000.000 đồng
 • 100.000.000 đồng (Mốc "TRIỆU PHÚ)[1]

2. Các sự trợ giúp: không thay đổi.

3. Các chương trình đặc biệt: không thay đổi.

Một số thí sinh cũSửa đổi

 • Phạm Văn Hoan (cuối năm 2006) - 40.000.000 đồng
 • Nguyễn Thảo Hương - 10.000.000 đồng
 • Nguyễn Thế Kiên (tháng 7, 2006) - 7.000.000 đồng

Chú thíchSửa đổi

 1. https://web.archive.org/web/20051028074109/http://www.vtv.vn/vi-vn/trochoi/2005/10/69788.vtv