Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Phiên bản 2 (2005-2007) là phiên bản thứ 2 của Ai là triệu phú, sau Phiên bản 1 (2005). Nó được dẫn bởi Lại Văn Sâm.

Những thay đổi so với phiên bản trước[]

Luật chơi[]

1. Thang tiền thưởng trong Phiên bản 2 (2005-2007) từ câu hỏi thứ nhất đến câu hỏi cuối cùng cụ thể như sau:

 • 100.000 đồng
 • 200.000 đồng
 • 300.000 đồng
 • 500.000 đồng
 • 1.000.000 đồng (Mốc quan trọng thứ nhất)
 • 1.800.000 đồng
 • 3.200.000 đồng
 • 5.000.000 đồng
 • 7.000.000 đồng
 • 10.000.000 đồng (Mốc quan trọng thứ hai)
 • 15.000.000 đồng
 • 25.000.000 đồng
 • 40.000.000 đồng
 • 65.000.000 đồng
 • 100.000.000 đồng (Mốc "TRIỆU PHÚ)[1]

2. Các sự trợ giúp: không thay đổi.

3. Các chương trình đặc biệt: không thay đổi.

Một số thí sinh cũ[]

 • Quang Dũng - ? (25 tháng 10, 2005) - ít nhất 1.000.000 đồng
 • Vũ Hoàng Lưu (cuối năm 2005) - 25.000.000 đồng
 • Phạm Văn Hoan (đầu năm 2006) - 40.000.000 đồng
 • Khắc Cường (10 tháng 1, 2006) - ít nhất 1.000.000 đồng
 • Hồ Trường Sinh (10 tháng 1, 2006) - 25.000.000 đồng
 • Nguyễn Thảo Hương (31 tháng 1, 2006) - 10.000.000 đồng
 • Nguyễn Thế Kiên (11? tháng 7, 2006) - 7.000.000 đồng
 • Hoàng Hà (5 tháng 12, 2006) - 1.000.000 đồng
 • Nông Ngọc Sơn (5 tháng 12, 2006) - 15.000.000 đồng
 • Trần Ngọc Tuấn (cuối năm 2006) - 0 đồng
 • Nguyễn Thị Tâm (9 tháng 1, 2007) - 1.000.000 đồng
 • ? (2 - 9 tháng 6, 2006) - 15.000.000 đồng
 • ? (15 - 22 tháng 9, 2006) - 25.000.000 đồng

Chú thích[]

Advertisement