FANDOM


Phiên bản 3 (2007-2008) là phiên bản thứ 3 của Ai là triệu phú, sau Phiên bản 2 (2005-2007). Nó được dẫn bởi Lại Văn Sâm. Đây là phiên bản cuối cùng sử dụng giao diện cũ là màu đen, đồng thời từ 8 tháng 4, 2008, người chơi có thêm sự trợ giúp thứ 4, đó là "Tư vấn tại chỗ".

Những thay đổi so với phiên bản trước Sửa đổi

Luật chơiSửa đổi

1. Thang tiền thưởng: Thang tiền thưởng trong Phiên bản 3 (2007-2008) từ câu hỏi thứ nhất đến câu hỏi cuối cùng cụ thể như sau:

 • 100.000 đồng
 • 200.000 đồng
 • 300.000 đồng
 • 500.000 đồng
 • 1.000.000 đồng (Mốc quan trọng thứ nhất)
 • 2.000.000 đồng
 • 3.600.000 đồng
 • 6.000.000 đồng
 • 9.000.000 đồng
 • 15.000.000 đồng (Mốc quan trọng thứ hai)
 • 25.000.000 đồng
 • 35.000.000 đồng
 • 50.000.000 đồng
 • 80.000.000 đồng
 • 120.000.000 đồng (Mốc "TRIỆU PHÚ")

2. Các sự trợ giúp: Từ 8 tháng 4, 2008, bắt đầu từ câu số 6, người chơi có thêm một sự trợ giúp thứ 4 là:

 • Tư vấn tại chỗ: Khán giả nào trong trường quay nào cho rằng mình biết câu trả lời có thể giơ tay để trợ giúp cho người chơi. 3 khán giả sẽ được chọn (gọi là tổ tư vấn) để người chơi hỏi ý kiến và đưa ra quyết định.

3. Các chương trình đặc biệt: không thay đổi.

Một số thí sinh cũSửa đổi

Lưu ý: Thứ tự các thí sinh tham gia có thể không chính xác.

 • Trịnh Viết Diệp (tháng 3 năm 2007) - 15.000.000 đồng
 • Đỗ Hiền Trang (tháng 3 năm 2007) - ít nhất 1.000.000 đồng
 • Nguyễn Mạnh Sơn (20 tháng 3, 2007) - 1.000.000 đồng
 • Lê Minh Khánh (19 tháng 6, 2007) - 15.000.000 đồng
 • Lê Thị Hồng (31 tháng 7, 2007) - 15.000.000 đồng (giải thưởng bị tước)
 • Võ Thị Thu Hiền (giữa năm 2007) - 15.000.000 đồng
 • Phạm Văn Thành Công (2007) - 25.000.000 đồng
 • Quang Hiếu (2007) - 1.000.000 đồng
 • Trần Tuấn Nam (2007/2008) - 1.000.000 đồng
 • Phạm Thu Hiền (1 tháng 1, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Việt Khuê (1 tháng 1, 2008) - 9.000.000 đồng
 • Nguyễn Diệp Chi (1 tháng 1, 2008) - 9.000.000 đồng
 • Nguyễn Ngọc Thạch (15 tháng 1, 2008) - 15.000.000 đồng
 • Đỗ Mạnh Cường (15 tháng 1, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Lê Thị Vân Anh (5 tháng 2, 2008) - 9.000.000 đồng
 • Lê Gia Hưng (5 tháng 2, 2008) - 9.000.000 đồng
 • Phùng Thanh Quang (5 tháng 2, 2008) - 35.000.000 đồng
 • Nguyễn Hoàng An (12 tháng 2, 2008) - 15.000.000 đồng
 • Lã Hồng Hảo (12 tháng 2, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Đỗ Quang Minh (12 tháng 2, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Ngô Việt Tiệp (26 tháng 2, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Nguyễn Thị Việt Thu (26 tháng 2, 2008) - 25.000.000 đồng
 • Dương Ngọc Anh (26 tháng 2, 2008) - 9.000.000 đồng
 • Nguyễn Lê Chiến (26 tháng 2, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Vũ Di Cao (11 tháng 3, 2008) - 25.000.000 đồng
 • Nguyễn Thị Kim Ngân (11 tháng 3, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Phan Thị Thu Hương (25 tháng 3, 2008) - 9.000.000 đồng
 • Trần Thanh Hòa (25 tháng 3, 2008) - 15.000.000 đồng
 • Trần Quang Hội (25 tháng 3, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Đức Việt (2008) - 9.000.000 đồng, được chơi lại vì lỗi sai kiến thức

Thông tin cơ sở Sửa đổi

 • Đã có ít nhất một thí sinh trả lời sai ở câu số 14. Thí sinh này đã mất đi 35.000.000 đồng.


Xem thêm Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.