FANDOM


Phiên bản 3 (2007-2008) là phiên bản thứ 3 của Ai là triệu phú, sau Phiên bản 2 (2005-2006). Nó được dẫn bởi Lại Văn Sâm. Đây là phiên bản cuối cùng sử dụng giao diện cũ là màu đen.

Những thay đổi so với phiên bản trước Sửa đổi

Luật chơiSửa đổi

1. Thang tiền thưởng: giữ nguyên như Phiên bản 2 nhưng bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 năm 2007, thang tiền thưởng trong Phiên bản 3 (2007-2008) từ câu hỏi thứ nhất đến câu hỏi cuối cùng cụ thể như sau:

 • 100.000 đồng
 • 200.000 đồng
 • 300.000 đồng
 • 500.000 đồng
 • 1.000.000 đồng (Mốc quan trọng thứ nhất)
 • 2.000.000 đồng
 • 3.600.000 đồng
 • 6.000.000 đồng
 • 9.000.000 đồng
 • 15.000.000 đồng (Mốc quan trọng thứ hai)
 • 25.000.000 đồng
 • 35.000.000 đồng
 • 50.000.000 đồng
 • 80.000.000 đồng
 • 120.000.000 đồng (Mốc "TRIỆU PHÚ")

2. Các sự trợ giúp: không thay đổi.

3. Các chương trình đặc biệt: không thay đổi.

Một số thí sinh cũSửa đổi

Lưu ý: Thứ tự các thí sinh tham gia có thể không chính xác.

 • Nguyễn Mạnh Sơn (20 tháng 3, 2007) - 1.000.000 đồng
 • Lê Minh Khánh (19 tháng 6, 2007) - 15.000.000 đồng
 • Lê Thị Hồng (31 tháng 7, 2007) - 1.000.000 đồng (giải thưởng bị tước)
 • Võ Thị Thu Hiền (giữa năm 2007) - 15.000.000 đồng
 • Phạm Văn Thành Công (2007) - 25.000.000 đồng
 • Việt Khuê (1 tháng 1, 2008) - 9.000.000 đồng
 • Nguyễn Diệp Chi (1 tháng 1, 2008) - 9.000.000 đồng
 • Phùng Thanh Quang (5 tháng 2, 2008) - 35.000.000 đồng
 • Nguyễn Thị Việt Thu (26 tháng 2, 2008) - 25.000.000 đồng
 • Vũ Di Cao (11 tháng 3, 2008) - 25.000.000 đồng