Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Phiên bản 3 (2007-2008) là phiên bản thứ 3 của Ai là triệu phú, sau Phiên bản 2 (2005-2007). Nó được dẫn bởi Lại Văn Sâm. Đây là phiên bản cuối cùng sử dụng giao diện cũ là màu đen, đồng thời từ 8 tháng 4, 2008, người chơi có thêm sự trợ giúp thứ 4, đó là "Tư vấn tại chỗ".

Những thay đổi so với phiên bản trước[]

Luật chơi[]

1. Thang tiền thưởng: Thang tiền thưởng trong Phiên bản 3 (2007-2008) từ câu hỏi thứ nhất đến câu hỏi cuối cùng cụ thể như sau:

 • 100.000 đồng
 • 200.000 đồng
 • 300.000 đồng
 • 500.000 đồng
 • 1.000.000 đồng (Mốc quan trọng thứ nhất)
 • 2.000.000 đồng
 • 3.600.000 đồng
 • 6.000.000 đồng
 • 9.000.000 đồng
 • 15.000.000 đồng (Mốc quan trọng thứ hai)
 • 25.000.000 đồng
 • 35.000.000 đồng
 • 50.000.000 đồng
 • 80.000.000 đồng
 • 120.000.000 đồng (Mốc "TRIỆU PHÚ")

2. Các sự trợ giúp: Từ 8 tháng 4, 2008, bắt đầu từ câu số 6, người chơi có thêm một sự trợ giúp thứ 4 là:

 • Tư vấn tại chỗ: Khán giả nào trong trường quay nào cho rằng mình biết câu trả lời có thể giơ tay để trợ giúp cho người chơi. 3 khán giả sẽ được chọn (gọi là tổ tư vấn) để người chơi hỏi ý kiến và đưa ra quyết định.

3. Các chương trình đặc biệt: không thay đổi.

Một số thí sinh cũ[]

Lưu ý: Thứ tự các thí sinh tham gia có thể không chính xác.

 • Trịnh Viết Diệp (13 tháng 3, 2007) - 15.000.000 đồng
 • Đỗ Hiền Trang (13 tháng 3, 2007) - ít nhất 1.000.000 đồng
 • Nguyễn Mạnh Sơn (20 tháng 3, 2007) - 1.000.000 đồng
 • Vũ Minh Hương (20 tháng 3, 2007) - 9.000.000 đồng
 • Vũ Nguyễn Hoàng Cường (20 tháng 3, 2007) - 15.000.000 đồng.
 • ? (26 tháng 5-2 tháng 6,2007) - 25,000,000 đồng
 • Lê Minh Khánh (19 tháng 6, 2007) - 15.000.000 đồng
 • Phan Trọng Quý (19 tháng 6, 2007) - 25.000.000 đồng
 • Lê Thị Hồng (31 tháng 7, 2007) - 15.000.000 đồng (giải thưởng bị tước)
 • Võ Thị Thu Hiền (giữa năm 2007) - 15.000.000 đồng
 • Phạm Văn Thành Công (2007) - 25.000.000 đồng
 • Quang Hiếu (2007) - 1.000.000 đồng
 • ? (tháng 9, 2007) - 35,000,000 đồng
 • Trần Tuấn Nam (cuối năm 2007) - 1.000.000 đồng
 • Phạm Thu Hiền (1 tháng 1, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Việt Khuê (1 tháng 1, 2008) - 9.000.000 đồng
 • Nguyễn Diệp Chi (1 tháng 1, 2008) - 9.000.000 đồng
 • Nguyễn Ngọc Thạch (15 tháng 1, 2008) - 15.000.000 đồng
 • Đỗ Mạnh Cường (15 tháng 1, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Lê Thị Vân Anh (5 tháng 2, 2008) - 9.000.000 đồng
 • Lê Gia Hưng (5 tháng 2, 2008) - 9.000.000 đồng
 • Phùng Thanh Quang (5 tháng 2, 2008) - 35.000.000 đồng
 • Nguyễn Hoàng An (12 tháng 2, 2008) - 15.000.000 đồng
 • Lã Hồng Hảo (12 tháng 2, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Đỗ Quang Minh (12 tháng 2, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Ngô Việt Tiệp (26 tháng 2, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Nguyễn Thị Việt Thu (26 tháng 2, 2008) - 25.000.000 đồng
 • Dương Ngọc Anh (26 tháng 2, 2008) - 9.000.000 đồng
 • Nguyễn Lê Chiến (26 tháng 2, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Vũ Di Cao (11 tháng 3, 2008) - 25.000.000 đồng
 • Nguyễn Thị Kim Ngân (11 tháng 3, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Phan Thị Thu Hương (25 tháng 3, 2008) - 9.000.000 đồng
 • Trần Thanh Hòa (25 tháng 3, 2008) - 15.000.000 đồng
 • Trần Quang Hội (25 tháng 3, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Đức Việt (2008) - 9.000.000 đồng, được chơi lại vì lỗi sai kiến thức

Thông tin cơ sở[]

 • Đã có ít nhất một thí sinh trả lời sai ở câu số 14. Thí sinh này đã mất đi 35.000.000 đồng.


Xem thêm[]

Advertisement