FANDOM


Phiên bản 4 (2008-2010) là phiên bản thứ 4 của Ai là triệu phú, sau Phiên bản 3 (2007-2008). Nó được dẫn bởi Lại Văn Sâm. Đây là phiên bản đầu tiên sử dụng đồ họa hiện đại hơn các phiên bản trước (đồ họa chương trình của Úc), cùng với đó là sự xuất hiện của sự trợ giúp thứ 4, đó là "Tư vấn tại chỗ".

Những thay đổi so với phiên bản trước Sửa đổi

Luật chơiSửa đổi

1. Thang tiền thưởng: giữ nguyên như Phiên bản 3.

2. Các sự trợ giúp: Bắt đầu từ câu số 6 người chơi có thêm một sự trợ giúp thứ 4 là:

 • Tư vấn tại chỗ: Khán giả nào trong trường quay nào cho rằng mình biết câu trả lời có thể giơ tay để trợ giúp cho người chơi. 3 khán giả sẽ được chọn (gọi là tổ tư vấn) để người chơi hỏi ý kiến và đưa ra quyết định.

3. Các chương trình đặc biệt: không thay đổi nhưng tần suất phát sóng các số đặc biệt cao hơn Phiên bản 3.

Giao diện câu hỏiSửa đổi

Từ Phiên bản 4, Ai là triệu phú chuyển sang giao diện câu hỏi màu xanh hiện đại hơn so với giao diện màu đen trước đó.

Một số thí sinh cũSửa đổi

Lưu ý: Thứ tự các thí sinh tham gia có thể không chính xác.

 • Đặng Thị Thùy Mai (22 tháng 7, 2008) - 15.000.000 đồng
 • Lê Văn Cơ (9 tháng 9, 2008) - 9.000.000 đồng
 • Nguyễn Lê Anh (9 tháng 9, 2008) - 80.000.000 đồng
 • Nguyễn Văn Yến (30 tháng 9, 2008) - 50.000.000 đồng
 • Bùi Thị Hà Thanh - Đào Hồng Vũ (18 tháng 11, 2008) - 80.000.000 đồng
 • Đào Quỳnh Anh (9 tháng 6, 2009) - 25.000.000 đồng
 • Mai Thị Thu Thủy (21 tháng 7, 2009) - 1.000.000 đồng
 • Nguyễn Đình Nhân (giữa năm 2009) - 35.000.000 đồng
 • Lê Thị Thùy Mai (15 tháng 6, 2010) - 15.000.000 đồng
 • Lưu Thanh Sơn (24 tháng 8, 2010) - 15.000.000 đồng

Thông tin cơ sởSửa đổi

 • Tất cả các thành viên của khán giả đều đề xuất các phương án trả lời khác nhau vào ngày 1 tháng 6 năm 2010. Cũng trong tập đó, trong một trường hợp khác, cả ba thành viên đều không đưa ra câu trả lời đúng, vì vậy cặp thí sinh này đã ra về với 1.000.000 đồng.
 • Vào ngày 22 tháng 12 năm 2009, cả ba thành viên của khán giả đều đề xuất cùng một câu trả lời, nhưng họ đã sai, vì vậy thí sinh ra về với số tiền 15.000.000 đồng.