Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Phiên bản 4 (2008-2010) là phiên bản thứ 4 của Ai là triệu phú, sau Phiên bản 3 (2007-2008). Nó được dẫn bởi Lại Văn Sâm. Đây là phiên bản đầu tiên sử dụng đồ họa hiện đại hơn các phiên bản trước (đồ họa chương trình của Úc).

Những thay đổi so với phiên bản trước[]

Luật chơi[]

1. Thang tiền thưởng: giữ nguyên như Phiên bản 3.

2. Các sự trợ giúp: không thay đổi.

3. Các chương trình đặc biệt: không thay đổi nhưng tần suất phát sóng các số đặc biệt cao hơn Phiên bản 3.

Giao diện câu hỏi[]

Từ Phiên bản 4, Ai là triệu phú chuyển sang giao diện câu hỏi màu xanh hiện đại hơn so với giao diện màu đen trước đó.

Một số thí sinh cũ[]

Lưu ý: Thứ tự các thí sinh tham gia có thể không chính xác.

 • 2 người chơi không rõ tên trước Đặng Thị Thùy Mai - mỗi người 1.000.000 đồng
 • Đặng Thị Thùy Mai (22 tháng 7, 2008) - 15.000.000 đồng
 • Lê Văn Cơ (9 tháng 9, 2008) - 9.000.000 đồng
 • Nguyễn Lê Anh (9 tháng 9, 2008) - 80.000.000 đồng
 • Nguyễn Văn Yến (30 tháng 9, 2008) - 50.000.000 đồng
 • Lành Thị Chi (4 tháng 11, 2008) - ít nhất 1.000.000 đồng
 • 2 người chơi không rõ tên trước Nguyễn Việt Dũng (25 tháng 11, 2008) - mỗi người 1.000.000 đồng
 • Nguyễn Việt Dũng (25 tháng 11, 2008) - ít nhất 1.000.000 đồng
 • Hằng Nga (2 tháng 12, 2008 và 9 tháng 12, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Liên (9 tháng 12, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Minh Tuấn (16 tháng 12, 2008) - 1.000.000 đồng
 • Trần Thị Cẩm Vân (27 tháng 1, 2009) - 9.000.000 đồng
 • Một cụ ông 66 tuổi không rõ tên (đầu năm 2009) - 0 đồng
 • Một thí sinh nữ không rõ tên (đầu năm 2009) - ban đầu 1.000.000 đồng, về sau được mời lại do lỗi sai kiến thức, chung cuộc chị thắng 15.000.000 đồng
 • Hà Ngọc Duy (14 tháng 4, 2009) - 9.000.000 đồng
 • Hà Quang Minh (5 tháng 5, 2009) - 1.000.000 đồng
 • Nguyễn Ngọc Phương Thảo (5 tháng 5, 2009) - 1.000.000 đồng
 • Vũ Mạnh Hùng (5 tháng 5, 2009) - 1.000.000 đồng
 • Đào Quỳnh Anh (9 tháng 6, 2009) - 25.000.000 đồng
 • Hoàng Thị Hòa (14 tháng 7, 2009) - 1.000.000 đồng
 • Đinh Xuân Hoạt (21 tháng 7, 2009) - 1.000.000 đồng
 • Mai Thị Thu Thủy (21 tháng 7, 2009) - 1.000.000 đồng
 • Ngô Lam Trung (21 tháng 7, 2009 và 28 tháng 7, 2009) - 15.000.000 đồng
 • Trần Vương Nguyên (tháng 9, 2009) - 1.000.000 đồng
 • Nguyễn Bảo Khánh (tháng 9, 2009) - 1.000.000 đồng
 • Nguyễn Thùy Trang (tháng 9, 2009) - 1.000.000 đồng
 • Người chơi không rõ tên (10 tháng 11, 2009) - 1.000.000 đồng, được mời lại do lỗi sai kiến thức
 • Nguyễn Phương Ngà (15 tháng 12, 2009) - ít nhất 1.000.000 đồng
 • Trịnh Quốc Linh (22 tháng 12, 2009) - 15.000.000 đồng
 • Lê Thị Phương Thùy (cuối năm 2009) - 15.000.000 đồng
 • Nguyễn Đình Nhân (cuối năm 2009) - 35.000.000 đồng
 • Một giáo viên không rõ tên (cuối năm 2009) - 6.000.000 đồng
 • Nguyễn Lê Kiên (2009) - 1.000.000 đồng
 • Một sinh viên trường Đại học Ngoại thương không rõ tên (5 tháng 1, 2010) - 1.000.000 đồng (?)
 • Một người chơi nữ không rõ tên (23 tháng 2, 2010) - ít nhất 15.000.000 đồng
 • Nguyễn Quang Thái (23 tháng 2, 2010) - 15.000.000 đồng
 • Nguyễn Hương Quỳnh (2 tháng 3, 2010) - 6.000.000 đồng
 • Lê Hoàng Minh (23 tháng 3, 2010) - 1.000.000 đồng
 • Trương Quỳnh Châu (23 tháng 3, 2010) - dừng cuộc chơi ở câu ?, không rõ tiền thưởng
 • Nguyễn Đặng Hoàng Trung (23 tháng 3, 2010) - 1.000.000 đồng
 • Vũ Phương Thanh (6 tháng 4, 2010) - 9.000.000 đồng
 • Lê Đặng Thành (6 tháng 4, 2010 và 13 tháng 4, 2010) - 15.000.000 đồng
 • Trần Hương Trà (13 tháng 4, 2010) - 6.000.000 đồng
 • Nguyễn Thị Dung (2010) - ít nhất 1.000.000 đồng
 • Nguyễn Thị Phùng Hoa (8 tháng 6, 2010 và 15 tháng 6, 2010) - 9.000.000 đồng
 • Lê Thị Thùy Mai (15 tháng 6, 2010) - 15.000.000 đồng
 • Phan Ngọc Quang (22 tháng 6, 2010) - 6.000.000 đồng
 • Nguyễn Bích Liên (29 tháng 6, 2010) - ít nhất 1.000.000 đồng
 • Lê Ngọc Anh (20 tháng 7, 2010) - 1.000.000 đồng
 • Bùi Thanh Thủy (27 tháng 7, 2010) - 9.000.000 đồng
 • Nguyễn Việt (không rõ tên đệm) (10 tháng 8, 2010) - 15.000.000 đồng
 • Thùy (10 tháng 8, 2010) - 9.000.000 đồng
 • Bùi Thị Thu Hà (17 tháng 8, 2010) - ít nhất 1.000.000 đồng
 • Lưu Thanh Sơn (24 tháng 8, 2010) - 15.000.000 đồng
 • Vũ Văn Ngọc (24 tháng 8, 2010) - 6.000.000 đồng

Các cặp thí sinh tham gia chương trình[]

 • Bùi Thị Hà Thanh - Đào Hồng Vũ (18 tháng 11, 2008) - 80.000.000 đồng
 • 3 cặp người chơi không rõ tên (31 tháng 3, 2009) - mỗi cặp 1.000.000 đồng
 • Phùng Thị Thành - cháu ngoại không rõ tên (2 tháng 6, 2009) - ít nhất 15.000.000 đồng
 • Nguyễn Văn Thố - Trần Khánh Hà (2 tháng 6, 2009) - ít nhất 1.000.000 đồng
 • Nguyễn Xuân Bàng - Lâm Thu Uyên (2 tháng 6, 2009) - 6.000.000 đồng
 • Hai người chơi đầu tiên không rõ tên (20 tháng 10, 2009) - ít nhất 15.000.000 đồng
 • Hồ Thanh Bình - người mẫu MC Bùi Thúy Hằng (20 tháng 10, 2009) - 1.000.000 đồng
 • Trần Đức Trọng - Vũ Trà My (16 tháng 2, 2010) - 1.000.000 đồng
 • Nguyễn Thị Oanh - Nguyễn Thị Minh Nguyệt (16 tháng 2, 2010) - 6.000.000 đồng
 • Phạm Ngọc Thanh - Phạm Thị Hà (16 tháng 2, 2010) - 1.000.000 đồng
 • Cặp người chơi không rõ tên (1 tháng 6, 2010) - 1.000.000 đồng
 • Nguyễn Phương Linh - người chú ruột không rõ tên (1 tháng 6, 2010) - 9.000.000 đồng

Thông tin cơ sở[]

 • Tất cả các thành viên của khán giả đều đề xuất các phương án trả lời khác nhau vào ngày 1 tháng 6 năm 2010. Cũng trong tập đó, trong một trường hợp khác, cả ba thành viên đều không đưa ra câu trả lời đúng, vì vậy cặp thí sinh này đã ra về với 1.000.000 đồng.
 • Vào ngày 22 tháng 12 năm 2009, cả ba thành viên của khán giả đều đề xuất cùng một câu trả lời, nhưng họ đã sai, vì vậy thí sinh ra về với số tiền 15.000.000 đồng.
Advertisement