FANDOM


Phiên bản 7 (2014-2015) là phiên bản thứ 7 của Ai là triệu phú, sau Phiên bản 6 (2012-2014). Nó được dẫn bởi Lại Văn Sâm. Đây là phiên bản cuối cùng có 10 ứng cử viên được lựa chọn tới trường quay để tham gia vòng Bấm bàn phím nhanh và giành quyền trở thành người chơi chính.

Đây là phiên bản đầu tiên sử dụng giao diện màu xanh nhưng đậm hơn, dễ nhìn, nổi bật và đẹp gấp đôi so với trước đó. Sau 4 năm sử dụng phông chữ Arial, thì từ phiên bản này, chương trình đã sử dụng lại phông Verdana.

Thay đổi so với phiên bản cũ Sửa đổi

  1. Luật chơi: không thay đổi.
  2. Các sự trợ giúp: không thay đổi.
  3. Các chương trình đặc biệt:

Từ ngày 30 tháng 12 năm 2014, thay vì 5 cặp ứng viên tham gia vòng Bấm bàn phím nhanh, chương trình chỉ mời đến trường quay 2 hoặc 3 người chơi chính theo thứ tự là những nhân vật của công chúng.

Một số thí sinh cũ Sửa đổi

Các vụ việc quanh chương trình Sửa đổi

Người chơi nhanh nhất trong phần Bấm bàn phím nhanh (phát sóng 1/9/2015) Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.