Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Phiên bản 9 (2018-2019) là phiên bản thứ 9 của Ai là triệu phú, sau Phiên bản 8 (2015-2017). Đây là phiên bản đầu tiên Nhà báo Phan Đăng là người dẫn dắt chương trình sau khi nhà báo Lại Văn Sâm nghỉ hưu. Bắt đầu từ phiên bản này, hình thức Bấm bàn phím nhanh đã bị loại bỏ, thay vào đó là các thí sinh lần lượt được mời đến trường quay.Thay đổi so với phiên bản cũ[]

1. Luật chơi

  • Phan Đăng dẫn dắt từ năm 2018 và cũng từ đó phần Bấm bàn phím nhanh cũng đã được hủy bỏ (trước đó đã tồn tại từ năm 2005-2017), thay vào đó MC gọi các người chơi lần lượt đến trường quay. Luật này gọi là luật Xếp hàng.
  • Tên các sự trợ giúp được thay đổi, cụ thể như sau: Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay đổi tên thành Xin ý kiến khán giả trường quayTư vấn tại chỗ đổi tên thành Hỏi tổ tư vấn ở trường quay.

2. Các thay đổi khác

  • Trong các tập phát sóng vào ngày 25 tháng 9, 6 tháng 11, 13 tháng 11 và từ ngày 27 tháng 11, 2018, hình hiệu trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2012 (trừ khoảng thời gian ở phiên bản Ghế nóng) đã được sử dụng lại một cách tình cờ.
  • Ngay trước khi kết thúc mỗi tập phát sóng, có thí sinh được chọn từ ngoài trường quay vào thì tập đó phải được kéo dài thêm để trả lời xong 5 câu hỏi đầu tiên.

Một số thí sinh nổi bật[]

Xem thêm: Danh sách thí sinh năm 2018

Số liệu thống kê[]

Thông tin cơ sở[]

  • Trong tập đầu tiên, Phan Đăng đã vô tình đọc nhầm tên của Lê Thị Thanh Huyền là Lê Thị Hồng Hạnh.
  • Lê Văn Quý là thí sinh vượt qua vòng Bấm bàn phím nhanh vào ngày 15 tháng 3 năm 2016, nhưng không được lên ghế nóng.
  • Ở số phát sóng ngày 22/01/2019, hình hiệu trước và sau quảng cáo được đổi mới chuẩn HD đẹp hơn và hiện đại hơn. Tuy nhiên, từ tập tiếp theo đến bây giờ, chương trình vẫn tiếp tục sử dụng hình hiệu trước và sau quảng cáo của năm 2008.

Hình ảnh[]

Advertisement