Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Ai là triệu phú - Ghế nóng là một phiên bản khác của Ai là triệu phú. Chương trình phát sóng trên VTV3 từ ngày 7 tháng 9 năm 2010 đến ngày 28 tháng 6 năm 2011. Lại Văn Sâm là người dẫn chương trình.

Số cuối cùng của phiên bản này đã được lên sóng vào ngày 28 tháng 6 năm 2011. Sau khi xem xét phản hồi của khán giả, chương trình quay trở lại phiên bản cũ từ ngày 5 tháng 7 năm 2011.

Có 15 câu hỏi với mức độ khó ngẫu nhiên. Người chơi phải trả lời các câu hỏi một cách chính xác để có một cơ hội để giành chiến thắng trong giải thưởng cao nhất. Khi có một câu hỏi khó, họ có quyền "Chuyển" và người tiếp theo được yêu cầu bắt buộc phải trả lời câu hỏi và không thể chuyển, và mỗi người chỉ có một lần chuyển. Sau khi người chơi sử dụng quyền "Chuyển" thì người chơi sẽ không thể trở lại vị trí ghế nóng. Nếu câu trả lời là đúng, người chơi sẽ được đi tới câu hỏi tiếp theo trong thang tiền thưởng. Nếu trả lời sai, người đó bị loại, và mức thưởng cao nhất sẽ đi xuống một cấp, thưởng 5.000.000 đồng (nếu trả lời sai câu số 15).

Mỗi tập phát sóng có 6 người chơi. Mỗi người chơi có 15 giây cho câu hỏi 1-5, 30 giây cho câu hỏi 6-10 và 45 giây cho câu hỏi 11-15.

Người chơi cuối cùng để trả lời câu hỏi 15 hay người cuối cùng trên ghế nóng sẽ là người chiến thắng với mức thưởng cao nhất nếu câu trả lời là đúng, nhưng nếu câu trả lời là sai, người chơi sẽ chỉ giành được 5.000.000 đồng nếu vượt qua câu số 5, hoặc ra về tay trắng nếu không vượt qua câu số 5.

Người chiến thắng giải thưởng cao nhất[]

  • Người chơi không xác định (24 tháng 5, 2011) - 120.000.000 đồng

Những người chơi đạt giải cao[]

Advertisement