FANDOM


Ai là triệu phú - Ghế nóng là một phiên bản khác của Ai là triệu phú. Chương trình phát sóng trên VTV3 từ ngày 7 tháng 9 năm 2010 đến ngày 28 tháng 6 năm 2011. Lại Văn Sâm là người dẫn chương trình.

Có 15 câu hỏi với mức độ khó ngẫu nhiên. Thí sinh phải trả lời các câu hỏi một cách chính xác để có một cơ hội để giành chiến thắng trong giải thưởng cao nhất. Khi có một câu hỏi khó, họ có quyền "Chuyển" và thí sinh tiếp theo được yêu cầu phải trả lời câu hỏi và không thể chuyển. và mỗi người chỉ có một lần chuyển. Nếu câu trả lời là đúng, thí sinh sẽ được chơi câu hỏi tiếp theo trong thang tiền thưởng. Nếu câu trả lời là sai, người đó bị loại, và mức thưởng cao nhất sẽ đi xuống một cấp, thưởng 5.000.000 đồng (nếu trả lời sai câu số 15).

Mỗi trận đấu có 6 thí sinh. Mỗi thí sinh có 15 giây cho câu hỏi 1-5, 30 giây cho câu hỏi 6-10 và 45 giây cho câu hỏi 11-15.

Thí sinh cuối cùng để trả lời câu hỏi 15 hay người cuối cùng trên ghế nóng sẽ là người chiến thắng với mức thưởng cao nhất nếu câu trả lời là đúng, nhưng nếu câu trả lời là sai, thí sinh sẽ chỉ giành 5.000.000 đồng.

Thang tiền thưởng Sửa đổi

Người chiến thắng giải thưởng cao nhất Sửa đổi

  • Người chơi không xác định (24 tháng 5, 2011) - 120.000.000 đồng

Những người chơi đạt giải cao Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.