Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Bùi Quang Huy là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 6 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Bùi Quang Huy[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại gió?
• A: Tín chỉ • B: Tín đồ
• C: Tín phong • D: Tín chấp
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Món chè kho truyền thống của người Hà Nội thường được làm từ loại đậu nào?
• A: Đậu tương • B: Đậu xanh
• C: Đậu đen • D: Đậu đỏ
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong 12 con giáp, con vật nào không có thật?
• A: Thìn • B: Ngọ
• C: Dậu • D: Mão
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ: "Thắng làm vua, thua làm ..."?
• A: Người • B: Lính
• C: Giặc • D: Quan
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu không phải là một trong ba ông Tam Đa?
• A: Phúc • B: Lộc
• C: An • D: Thọ
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Hỏi ý kiến bạn đồng hành"
Tóc của nhân vật Xuân trong tiểu thuyết "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng có màu đỏ đặc trưng là do đâu?
• A: Phơi nắng • B: Bẩm sinh
• C: Nhuộm tóc • D: Mắc bệnh
Bạn đồng hành: Vũ Thu Hường
Trước
N/A
Thí sinh năm 2021
Bùi Quang Huy
Kế tiếp
N/A
Advertisement