Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Bài viết nổi bật: {{{link}}}

[[File:{{{image}}}|thumb|right]]

{{{linktext}}}

Xem thêm tại bài viết [[{{{link}}}]]!


Danh sách bài viết nổi bật

TÀI LIỆU BẢN MẪU
Cách sử dụng:
{{Bài viết chọn lọc
| link = 
| image = 
| width = 
| linktext = 
}}
Xem Bản mẫu:Bài viết chọn lọc/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Advertisement