Wiki Ai là triệu phú
Advertisement
TÀI LIỆU BẢN MẪU
Mô tả
Bản mẫu được sử dụng để thuyết minh, mô tả về các bản mẫu trên trang của chúng.
Cú pháp
Đặt mã <noinclude>{{tài liệu}}</noinclude> hoặc <noinclude>{{doc}}</noinclude> ngay cuối trang bản mẫu.
Xem Bản mẫu:Tài liệu/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Advertisement