Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Câu khuyến mãi là một phần của Ai là triệu phú. Nó là câu hỏi đầu tiên sau khi vượt qua mỗi mốc quan trọng, có nghĩa là không mất tiền khi trả lời sai câu hỏi.

Câu khuyến mãi đã được người dẫn chương trình Lại Văn Sâm nói đến mỗi khi người chơi lựa chọn câu trả lời cuối cùng ở cột mốc 2 như: "Chúng tôi gọi nó là câu khuyến mãi, nếu trả lời đúng thì được thêm ..., còn trả lời sai thì không bị mất gì,...".

Thí sinh trả lời sai cho "câu khuyến mãi" có tác dụng tương tự như dừng cuộc chơi với giải thưởng tiền mặt mà họ đã có. Cụ thể: câu khuyến mãi được đặt tại Câu số 6 (3.000.000 đồng) và Câu số 11 (30.000.000 đồng), nghĩa là trả lời một trong hai câu hỏi đó sai sẽ buộc người chơi phải ra về với giải thưởng tiền mặt hiện tại, không mất tiền trong quá trình này.

Câu hỏi đầu tiên trong chương trình không được coi là "câu khuyến mãi" vì câu hỏi đầu tiên không phải là mốc quan trọng mà người chơi cần vượt qua, lúc đó người chơi chưa có tiền thưởng. Tuy nhiên, người chơi sẽ ra về tay trắng nếu trả lời sai ở câu hỏi đầu tiên khi chưa qua mốc quan trọng đầu tiên (mốc câu hỏi số 5).

Cho đến nay, Vân Quyền (29 tháng 12, 2015) là thí sinh duy nhất đã dừng cuộc chơi ở câu số 11.

Một số hình ảnh về câu khuyến mãi[]

Advertisement