Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Chu Quốc Việt là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 10 và ra về với 14.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Chu Quốc Việt[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loài động vật nào thuộc lớp bò sát?
• A: Cá voi • B: Hà mã
• C: Khủng long • D: Sư tử
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Quả nào sau đây có thể giúp ta nhìn thấy cả thế giới?
• A: Quả địa cầu • B: Quả bóng
• C: Quả trứng • D: Quả mơ
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cụm từ nào chỉ việc nói năng kín đáo, không để lộ thông tin?
• A: Kín cổng cao tường • B: Kín như nhà tằm
• C: Kín như hũ nút • D: Kín miệng
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu không phải một huyện đảo?
• A: Lý Sơn • B: Cô Tô
• C: Phú Quốc • D: Phú Yên
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Giải Grammy được trao trong lĩnh vực nào?
• A: Điện ảnh • B: Âm nhạc
• C: Văn học • D: Khoa học
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Búp bê Matryoshka là đặc trưng văn hóa của nước nào?
• A: Pháp • B: Nga
• C: Mỹ • D: Đức
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến những nhà thông thái"
Gondola là loại thuyền truyền thống gắn liền với thành phố du lịch nào?
• A: Amsterdam • B: Hamburg
• C: Stockholm • D: Venice
Các nhà thông thái (Trần Thành Nam và Hà Việt Hoàng) trợ giúp: D
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Hỏi ý kiến bạn đồng hành", "50:50" và "Gọi điện thoại cho người thân"
Những hình ảnh rừng dừa, lũy tre, nương chè được nhắc đến trong ca khúc nào của Đỗ Nhuận?
• A: Đường bốn mùa xuân • B: Việt Nam quê hương tôi
• C: Hành quân xa • D: Chiến thắng Điện Biên
Bạn đồng hành: Nguyễn Thị Thủy;
Gọi điện thoại cho: Đỗ Quang Thuận
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thủ đô của nước Mỹ mang tên vị Tổng thống đầu tiên của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ kết hợp với tên của ai?
• A: Người tìm ra châu Mỹ • B: Người xóa bỏ chế độ nô lệ
• C: Tác giả Tuyên ngôn độc lập Mỹ • D: Người giàu nhất nước Mỹ
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian - Dừng cuộc chơi
Ai là phụ nữ Việt Nam được nhận giải Môi trường Goldman năm 2018 (giải thưởng môi trường lớn nhất thế giới)?
• A: Ngụy Thị Khanh • B: Văn Thị Thanh
• C: Trịnh Thị Hồng • D: Nguyễn Thị Ánh Viên
Trước
Hoàng Anh Đức
Thí sinh năm 2020
Chu Quốc Việt
Kế tiếp
Đỗ Thị Lan Anh
Advertisement