FANDOM


Dương Bích Hằng là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai ở câu số 7 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các cụm từ sau thành câu nói trong truyện Tấm Cám.
• A: Thị ơi • B: Bà để bà ngửi
• C: Thị rụng bị bà • D: Chứ bà không ăn
Thứ tự đúng sẽ là:
A: Thị ơi
C: Thị rụng thị bà
B: Bà để bà ngửi
D: Chứ bà không ăn

Kết quả là 4 người trả lời đúng. Dương Bích Hằng ở 6 giây 32 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Dương Bích Hằng Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thành phố nào ở nước Mỹ?
• A: Ottawa • B: Sofia
• C: New York • D: Manila
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Kí hiệu hóa học của nguyên tố Magie (còn được đọc là Ma-nhê) là gì?
• A: H2O • B: Cu
• C: Mg • D: Fe
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tỉnh thành nào ở miền Bắc?
• A: Cà Mau • B: Bình Định
• C: Bình Dương • D: Hải Phòng
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây chỉ một nghề nghiệp trong xã hội phong kiến xưa?
• A: • B: Trống
• C: Chiêng • D: Cồng
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Chữ "nhân" trong từ nào sau đây không có nghĩa là người?
• A: Công nhân • B: Nhân loại
• C: Nhân tài • D: Nhân quả
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Phan Thị Hà Thanh là vận động viên nổi tiếng trong môn thể thao nào?
• A: Thể dục dụng cụ • B: Bóng đá
• C: Bóng chuyền • D: Bắn cung
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Tư vấn tại chỗ"
Còn 3 quyền trợ giúp (50:50, Gọi điện thoại cho người thân và Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay)
Câu thơ "Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu" nằm trong bài nào của nhà thơ Tố Hữu?
• A: Hoan hô chiến sĩ Điện Biên • B: Ta đi tới
• C: Lên Tây Bắc • D: Ba mươi năm đời ta có Đảng
Kết quả của tổ tư vấn: A, A, A
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.