FANDOM


Dương Thị Soạn là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Bác đã dừng cuộc chơi ở câu số 10 và ra về với 14.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau thành tên một vở tuồng nổi tiếng.
• A: Vương • B: Nữ
• C: Đồ • D: Tam
Thứ tự đúng sẽ là:
D: Tam
B: Nữ
C: Đồ
A: Vương

Kết quả là 1 người duy nhất trả lời đúng là Dương Thị Soạn ở 7 giây 20.

Tiến trình chơi của Dương Thị Soạn Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Người ta thường ví: "Gắt như mắm ..." gì?
• A: Nêm • B: Tép
• C: Ruốc • D: Tôm
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Con vật nào không có sừng?
• A: Trâu • B: Lạc đà
• C: Sơn dương • D: Bò tót
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Có câu: "Ăn cây táo rào cây ..." gì?
• A: Bồ kết • B: Mít mật
• C: Sung • D: Na xiêm
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"Cà phê" là gì?
• A: Một giống cà dại • B: Một môn thể thao
• C: Một kiểu xuồng • D: Một đồ uống
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hồ Tây ngày trước nổi tiếng với loài chim quý nào?
• A: Sâm cầm • B: Khướu đầu đen
• C: Sếu đầu đỏ • D: Két ngực hồng
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một bộ phim?
• A: Bật lửa, điều hòa và em • B: Zippo, mù tạt và em
• C: Desert, khói thuốc và anh • D: Chè, Hallyu và em
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
Địa danh nào được nhắc đến trong câu sau: "Từ nay khi nhớ quê nhà. Thấy mây Tần biết đó là ..."?
• A: Thôn Tây • B: Thôn Vân
• C: Thôn Đông • D: Thôn ta
Kết quả thăm dò: A: 5% • B: 51% • C: 22% • D: 22%
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Đặng Dung là vị danh tướng của triều đại nào trong lịch sử Việt Nam?
• A: Tiền Lý • B: Tiền Lê
• C: Hậu Trần • D: Tây Sơn
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Gọi điện thoại cho người thân" và "Tư vấn tại chỗ"
Ngọn đèo nào theo tiếng Thái có nghĩa là "trời và đất" hàm nghĩa nơi đây là chỗ tiếp giáp giữa trời và đất?
• A: Mã Pí Lèng • B: Ô Quy Hồ
• C: Khau Phạ • D: Pha Đin
Gọi điện thoại cho: Hà Đức Lộc;
Kết quả của tổ tư vấn: D, D, D
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hết quyền trợ giúp, sau đó dừng cuộc chơi
Âm nhạc dân gian của tộc người nào dưới đây có loại sáo thổi bằng mũi?
• A: H'Mông • B: Thái
• C: Khơ Mú • D: Hà Nhì
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.