FANDOM


Danh sách chuyên gia là tập hợp các chuyên gia xuất hiện trong chương trình Ai là triệu phú cho sự trợ giúp Hỏi 2 vị chuyên gia tính từ ngày 5 tháng 5, 2020 đến khi trợ giúp này kết thúc.

Danh sách này có: 10 chuyên gia.

Danh sách Sửa đổi

  1. Trương Anh Ngọc
  2. Trần Thành Nam
  3. Lê Thống Nhất
  4. Đỗ Thu Hà
  5. Hà Việt Hoàng
  6. Vũ Quỳnh Hương
  7. Nguyễn Quốc Chí
  8. Hoàng Minh Trí
  9. Nguyễn Như Mai
  10. Trần Hữu Việt

Chuyên gia theo ngày phát sóng Sửa đổi

Chú ý: Một chuyên gia có thể xuất hiện nhiều hơn một lần và đều với vai trò là chuyên gia.

Ngày phát sóng Chuyên gia Thí sinh đã trợ giúp Ghi chú
5 tháng 5, 2020 Trương Anh Ngọc
Trần Thành Nam
Nguyễn Hoàng Phong

Nguyễn Thanh Hòa

12 tháng 5, 2020 Lê Thống Nhất
Đỗ Thu Hà
Nguyễn Tuấn Việt

Nguyễn Thị Trang

19 tháng 5, 2020 Thanh Sơn

Trần Thế Anh

26 tháng 5, 2020 Trương Anh Ngọc
Trần Thành Nam
Vũ Mạnh Tần

Lê Thị Thanh Hương

2 tháng 6, 2020 Hà Việt Hoàng
Vũ Quỳnh Hương
Đinh Công Mạnh

Nguyễn Sỹ Cường

9 tháng 6, 2020 Hà Việt Hoàng
Trần Thành Nam
Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Nguyễn Thành Long

16 tháng 6, 2020 Đoàn Duy Dung

Trần Vân

23 tháng 6, 2020 Kim Thị Thu

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

30 tháng 6, 2020 Nguyễn Quốc Chí

Trương Anh Ngọc

Xuân Nghị

Nguyễn Quốc Vương

7 tháng 7, 2020 Hoàng Minh Trí

Nguyễn Như Mai

Minh Quân

Lê Thùy Linh

14 tháng 7, 2020

Hà Việt Hoàng
Trần Thành Nam

Trần Cao Trí

Nguyễn Lê Tuấn

21 tháng 7, 2020 Lương Thị Bích Phượng

Phạm Thị Huyền Trang

Chu Viết Cương

28 tháng 7, 2020 Hoàng Minh Trí

Nguyễn Như Mai

Ninh Đức Quang

Hoàng Thiên Minh Trị

4 tháng 8, 2020
11 tháng 8, 2020
18 tháng 8, 2020
25 tháng 8, 2020
1 tháng 9, 2020
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.