FANDOM


Danh sách thí sinh năm 2018 là tập hợp các thí sinh xuất hiện trong chương trình Ai là triệu phú tính từ lúc MC Phan Đăng làm người dẫn chương trình đến hết năm 2018.

Danh sách này có: 107 thí sinh.

Danh sách (có mức tiền thưởng kèm theo) Sửa đổi

Ghi chú: Chữ đậm là tên các người chơi nổi tiếng tham gia.

 1. Lê Thị Thanh Huyền (2 tháng 1, 2018) - 22.000.000 đồng
 2. Lê Hữu Hiếu (9 tháng 1, 2018) - 30.000.000 đồng
 3. Sái Thị Thu Trang (9 tháng 1, 2018) - 2.000.000 đồng
 4. Hoàng Thị Hạnh (9 tháng 1, 2018 và 16 tháng 1, 2018) - 2.000.000 đồng
 5. Phan Hoàng Vũ (16 tháng 1, 2018) - 22.000.000 đồng
 6. Bùi Thị Hồng (16 tháng 1, 2018 và 23 tháng 1, 2018) - 10.000.000 đồng
 7. Đỗ Bá Mạnh (23 tháng 1, 2018) - 2.000.000 đồng
 8. Nguyễn Hoàn Vũ (23 tháng 1, 2018) - 14.000.000 đồng
 9. Trần Văn Khoa (30 tháng 1, 2018) - 2.000.000 đồng
 10. Nguyễn Thị Hạnh (30 tháng 1, 2018) - 2.000.000 đồng
 11. Vương Mạnh Hoàng (6 tháng 2, 2018) - 2.000.000 đồng
 12. Hoàng Thị Lan Oanh (6 tháng 2, 2018) - 10.000.000 đồng
 13. Ái Phương (13 tháng 2, 2018) - 22.000.000 đồng
 14. Tạ Quang Thắng (13 tháng 2, 2018) - 30.000.000 đồng
 15. Nguyễn Quang Đàm (20 tháng 2, 2018) - 2.000.000 đồng
 16. Trịnh Đình Sĩ (20 tháng 2, 2018) - 10.000.000 đồng
 17. Trần Đức Tâm (27 tháng 2, 2018) - 22.000.000 đồng
 18. Nguyễn Hà My (27 tháng 2, 2018) - 22.000.000 đồng
 19. Nguyễn Thị Ngọc Anh (6 tháng 3, 2018) - 2.000.000 đồng
 20. Anh Đức (6 tháng 3, 2018) - 22.000.000 đồng
 21. Nguyễn Thị Thành (13 tháng 3, 2018) - 22.000.000 đồng
 22. Trần Văn Tuấn (13 tháng 3, 2018) - 2.000.000 đồng
 23. Nguyễn Vũ Duy Quang (27 tháng 3, 2018) - 30.000.000 đồng
 24. Trần Vũ Thành (27 tháng 3, 2018) - 22.000.000 đồng
 25. Lưu Thị Ngọc Hân (3 tháng 4, 2018) - 14.000.000 đồng
 26. Vương Mạnh Huân (3 tháng 4, 2018) - 10.000.000 đồng
 27. Đỗ Ngọc Quang (3 tháng 4, 2018 và 10 tháng 4, 2018) - 2.000.000 đồng
 28. Vũ Thị Lệ Thu (10 tháng 4, 2018) - 10.000.000 đồng
 29. Nguyễn Như Thuấn (10 tháng 4, 2018) - 2.000.000 đồng
 30. Lê Văn Quý (17 tháng 4, 2018) - 2.000.000 đồng
 31. Bùi Thắng Lợi (17 tháng 4, 2018) - 22.000.000 đồng
 32. Phạm Văn Tuấn (24 tháng 4, 2018) - 2.000.000 đồng
 33. Nguyễn Minh Khôi (24 tháng 4, 2018) - 22.000.000 đồng
 34. Đinh Mạnh Ninh (1 tháng 5, 2018) - 30.000.000 đồng
 35. Hoàng Dũng (1 tháng 5, 2018) - 40.000.000 đồng
 36. Cao Bá Cường (8 tháng 5, 2018) - 22.000.000 đồng
 37. Phan Lê Minh Tuấn (15 tháng 5, 2018) - 2.000.000 đồng
 38. Mai Huỳnh Ngọc Quyên (15 tháng 5, 2018) - 2.000.000 đồng
 39. Nguyễn Đức Hảo (22 tháng 5, 2018) - 10.000.000 đồng
 40. Thái Đoàn Minh Tuấn (22 tháng 5, 2018) - 6.000.000 đồng
 41. Nguyễn Việt Dũng (22 tháng 5, 2018 và 29 tháng 5, 2018) - 10.000.000 đồng
 42. Cao Tường Vy (29 tháng 5, 2018) - 10.000.000 đồng
 43. Lương Lê An (29 tháng 5, 2018) - 6.000.000 đồng
 44. S.T (5 tháng 6, 2018) - 30.000.000 đồng
 45. Thái Thùy Linh (5 tháng 6, 2018) - 22.000.000 đồng
 46. Lê Hoàng Nam (12 tháng 6, 2018) - 2.000.000 đồng
 47. Trần Anh Sơn (12 tháng 6, 2018) - 2.000.000 đồng
 48. Ngô Thu Hương (12 tháng 6, 2018) - 22.000.000 đồng
 49. Nguyễn Tiến Tuấn (19 tháng 6, 2018) - 2.000.000 đồng
 50. Trần Thị Thu Hương (19 tháng 6, 2018) - 2.000.000 đồng
 51. Trần Thị Kiều Oanh (26 tháng 6, 2018) - 14.000.000 đồng
 52. Phạm Hoài Nam (26 tháng 6, 2018) - 2.000.000 đồng
 53. Nguyễn Anh Hoàng Sơn (3 tháng 7, 2018) - 2.000.000 đồng
 54. Hồ Thị Xuân Nga (3 tháng 7, 2018) - 10.000.000 đồng
 55. Đặng Thu Thảo (3 tháng 7, 2018 và 10 tháng 7, 2018) - 14.000.000 đồng
 56. Lê Trần Sang (3 tháng 7, 2018) - 2.000.000 đồng
 57. Trịnh Văn Thành (10 tháng 7, 2018) - 22.000.000 đồng
 58. Trần Đình Hoàn (17 tháng 7, 2018) - 10.000.000 đồng
 59. Lê Thị Lan (17 tháng 7, 2018) - 22.000.000 đồng
 60. Trương Thị Thu Hiền (24 tháng 7, 2018) - 2.000.000 đồng
 61. Nguyễn Hữu Tú (24 tháng 7, 2018) - 6.000.000 đồng
 62. Trần Phương Ngọc (24 tháng 7, 2018 và 31 tháng 7, 2018) - 22.000.000 đồng
 63. Dương Lê Duy (31 tháng 7, 2018) - 30.000.000 đồng
 64. Hoàng Vũ Đạt (7 tháng 8, 2018) - 2.000.000 đồng
 65. Đỗ Thị Thanh Thủy (7 tháng 8, 2018) - 22.000.000 đồng
 66. Phạm Quang Hoàng Việt (14 tháng 8, 2018) - 2.000.000 đồng
 67. Trương Bình Nguyên (14 tháng 8, 2018) - 2.000.000 đồng
 68. Đỗ Thị Lê (14 tháng 8, 2018) - 10.000.000 đồng
 69. Đỗ Hồng Nhân (21 tháng 8, 2018) - 2.000.000 đồng
 70. Nguyễn Hữu Huy (21 tháng 8, 2018) - 22.000.000 đồng
 71. Phạm Văn Hùng (28 tháng 8, 2018) - 2.000.000 đồng
 72. Nguyễn Đình Tự (28 tháng 8, 2018) - 22.000.000 đồng
 73. Lê Thị Việt Hà (4 tháng 9, 2018) - 30.000.000 đồng
 74. Trần Khánh Ngân (4 tháng 9, 2018) - 2.000.000 đồng
 75. Nguyễn Văn Hà (11 tháng 9, 2018) - 2.000.000 đồng
 76. Nguyễn Văn Thạch (11 tháng 9, 2018) - 2.000.000 đồng
 77. Nguyễn Thu Huyền (11 tháng 9, 2018) - 2.000.000 đồng
 78. Nguyễn Thế Bằng (18 tháng 9, 2018) - 22.000.000 đồng
 79. Nguyễn Sơn Tùng (18 tháng 9, 2018) - 30.000.000 đồng
 80. Vũ Thị Hải Minh (25 tháng 9, 2018) - 14.000.000 đồng
 81. Nguyễn Hữu Lợi (25 tháng 9, 2018) - 22.000.000 đồng
 82. Nguyễn Thị Thanh Phan (2 tháng 10, 2018) - 2.000.000 đồng
 83. Lữ Văn Thuyết (2 tháng 10, 2018) - 14.000.000 đồng
 84. Nguyễn Tất Thực (2 tháng 10, 2018 và 9 tháng 10, 2018) - 2.000.000 đồng
 85. Nguyễn Phương (9 tháng 10, 2018) - 10.000.000 đồng
 86. Lê Thị Thủy (9 tháng 10, 2018 và 16 tháng 10, 2018) - 22.000.000 đồng
 87. Nguyễn Văn Phan (16 tháng 10, 2018) - 10.000.000 đồng
 88. Nguyễn Phương Anh (16 tháng 10, 2018 và 23 tháng 10, 2018) - 30.000.000 đồng
 89. Nguyễn Thanh Hải (23 tháng 10, 2018) - 40.000.000 đồng
 90. Lường Thị Ngân (30 tháng 10, 2018) - 22.000.000 đồng
 91. Kiều Vinh Trọng (30 tháng 10, 2018) - 14.000.000 đồng
 92. Hoàng Thu Trang (6 tháng 11, 2018) - 14.000.000 đồng
 93. Hà Phước Hưng (6 tháng 11, 2018) - 14.000.000 đồng
 94. Lê Thanh Sơn (13 tháng 11, 2018) - 14.000.000 đồng
 95. Nguyễn Bích Liên (13 tháng 11, 2018) - 2.000.000 đồng
 96. Nguyễn Thế Viễn (20 tháng 11, 2018) - 22.000.000 đồng
 97. Nguyễn Thị Nga (20 tháng 11, 2018) - 10.000.000 đồng
 98. Đặng Thủy Trinh (27 tháng 11, 2018) - 22.000.000 đồng
 99. Phạm Văn Hùng (27 tháng 11, 2018) - 2.000.000 đồng
 100. Phạm Thanh Đông (4 tháng 12, 2018) - 22.000.000 đồng
 101. Mai Việt Huy (4 tháng 12, 2018) - 2.000.000 đồng
 102. Trần Thị Thanh Hiền (11 tháng 12, 2018) - 2.000.000 đồng
 103. Phan Hoàng Thành (11 tháng 12, 2018) - 30.000.000 đồng
 104. Phí Thị Phương Thoa (18 tháng 12, 2018) - 2.000.000 đồng
 105. Phạm Văn Lượng (18 tháng 12, 2018) - 22.000.000 đồng
 106. Vũ Thị Ngọc Bích (25 tháng 12, 2018) - 2.000.000 đồng
 107. Trịnh Quang Huy (25 tháng 12, 2018) - 2.000.000 đồng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.