FANDOM


Danh sách thí sinh năm 2019 là tập hợp các thí sinh xuất hiện trong chương trình Ai là triệu phú tính từ ngày 1 tháng 1, 2019 đến hết năm 2019.

Danh sách này có: 106 thí sinh.

Danh sách (có mức tiền thưởng kèm theo) Sửa đổi

Ghi chú: Chữ đậm là tên các người chơi nổi tiếng tham gia.

 1. Vicky Nhung (1 tháng 1, 2019) - 22.000.000 đồng
 2. Đoan Trang (1 tháng 1, 2019) - 22.000.000 đồng
 3. Trần Thị Minh Phương (8 tháng 1, 2019) - 22.000.000 đồng
 4. Nguyễn Đức Hiệp (8 tháng 1, 2019) - 22.000.000 đồng
 5. Nguyễn Minh Tuấn (15 tháng 1, 2019) - 22.000.000 đồng
 6. Trần Minh Thu (15 tháng 1, 2019) - 2.000.000 đồng
 7. Diêm Thu Hà (22 tháng 1, 2019) - 10.000.000 đồng
 8. Từ Đức Hiển (22 tháng 1, 2019) - 14.000.000 đồng
 9. Đào Thị Phương Thảo (29 tháng 1, 2019) - 2.000.000 đồng
 10. Trịnh Hoàng Linh (29 tháng 1, 2019) - 22.000.000 đồng
 11. Bùi Thị Mai (12 tháng 2, 2019) - 2.000.000 đồng
 12. Nguyễn Văn Hưng (12 tháng 2, 2019) - 22.000.000 đồng
 13. Nguyễn Thị Thu Hà (19 tháng 2, 2019) - 2.000.000 đồng
 14. Lương Quang Hòa (19 tháng 2, 2019) - 22.000.000 đồng
 15. Ngô An Ngọc Quỳnh (26 tháng 2, 2019) - 14.000.000 đồng
 16. Lê Văn Oanh (26 tháng 2, 2019) - 10.000.000 đồng
 17. Huỳnh Linh Tý (26 tháng 2, 2019 và 5 tháng 3, 2019) - 22.000.000 đồng
 18. Trần Văn Thịnh (5 tháng 3, 2019) - 10.000.000 đồng
 19. Huỳnh Hạnh Thu (5 tháng 3, 2019 và 12 tháng 3, 2019) - 14.000.000 đồng
 20. Nguyễn Hải Ninh (12 tháng 3, 2019) - 14.000.000 đồng
 21. Vũ Đoàn Minh Thúy (12 tháng 3, 2019 và 19 tháng 3, 2019) - 2.000.000 đồng
 22. Trần Việt Anh (19 tháng 3, 2019) - 22.000.000 đồng
 23. Lâm Văn Quyền (19 tháng 3, 2019) - 6.000.000 đồng
 24. Hoàng Hoa Trung (26 tháng 3, 2019) - 22.000.000 đồng
 25. Phương Oanh (26 tháng 3, 2019) - 14.000.000 đồng
 26. Trần Mạnh Trung (2 tháng 4, 2019) - 14.000.000 đồng
 27. Trần Ngọc Phương Khanh (2 tháng 4, 2019) - 14.000.000 đồng
 28. Hà Huy Hoàng Quân (9 tháng 4, 2019) - 22.000.000 đồng
 29. Ngô Mạnh Trung (9 tháng 4, 2019) - 14.000.000 đồng
 30. Nguyễn Diễm Hương (16 tháng 4, 2019) - 2.000.000 đồng
 31. Nguyễn Thị Lan Hương (16 tháng 4, 2019) - 14.000.000 đồng
 32. Nguyễn Lan Phương (23 tháng 4, 2019) - 14.000.000 đồng
 33. Thành Đặng Nga (23 tháng 4, 2019) - 30.000.000 đồng
 34. Thanh Hoa (30 tháng 4, 2019) - 30.000.000 đồng
 35. Nguyễn Hào Hiệp (30 tháng 4, 2019 và 7 tháng 5, 2019) - 14.000.000 đồng
 36. Phạm Quỳnh Như (7 tháng 5, 2019) - 2.000.000 đồng
 37. Trương Như Hân (7 tháng 5, 2019) - 2.000.000 đồng
 38. Phạm Phương Thảo (14 tháng 5, 2019) - 2.000.000 đồng
 39. Nguyễn Văn Lạc (14 tháng 5, 2019) - 14.000.000 đồng
 40. Hà Thị Duyên (21 tháng 5, 2019) - 14.000.000 đồng
 41. Vũ Quang Long (21 tháng 5, 2019) - 2.000.000 đồng
 42. Nguyễn Mạnh Hùng (28 tháng 5, 2019) - 22.000.000 đồng
 43. Hồ Việt Bình (28 tháng 5, 2019) - 22.000.000 đồng
 44. Vũ Thu Hoài (4 tháng 6, 2019) - 22.000.000 đồng
 45. Phan Gia Nhật Linh (4 tháng 6, 2019) - 22.000.000 đồng
 46. Đỗ Hạnh (11 tháng 6, 2019) - 2.000.000 đồng
 47. Nguyễn Tuyết Mai (11 tháng 6, 2019) - 14.000.000 đồng
 48. Phạm Ngọc Hiếu (11 tháng 6, 2019 và 18 tháng 6, 2019) - 10.000.000 đồng
 49. Lê Vương Anh (18 tháng 6, 2019) - 30.000.000 đồng
 50. Phạm Quang Minh (18 tháng 6, 2019) - 14.000.000 đồng
 51. Lê Hải Nam (25 tháng 6, 2019) - 2.000.000 đồng
 52. Phạm Ngọc Xuân Quỳnh (25 tháng 6, 2019) - 2.000.000 đồng
 53. Đỗ Thị Thu Hà (25 tháng 6, 2019 và 2 tháng 7, 2019) - 2.000.000 đồng
 54. Trần Xuân Thăng (2 tháng 7, 2019) - 2.000.000 đồng
 55. Đặng Hoàng Dung (2 tháng 7, 2019) - 2.000.000 đồng
 56. Nguyễn Vũ Thạch Anh (9 tháng 7, 2019) - 22.000.000 đồng
 57. Trịnh Minh Huy (9 tháng 7, 2019) - 22.000.000 đồng
 58. Nguyễn Thị Thúy Anh (16 tháng 7, 2019) - 22.000.000 đồng
 59. Lê Văn Nam (16 tháng 7, 2019 và 23 tháng 7, 2019) - 22.000.000 đồng
 60. Phạm Hồng Dương (23 tháng 7, 2019) - 40.000.000 đồng
 61. Sơn Minh Trí (23 tháng 7, 2019 và 30 tháng 7, 2019) - 22.000.000 đồng
 62. Tiết Cương (30 tháng 7, 2019) - 14.000.000 đồng
 63. Phạm Thu Hà (6 tháng 8, 2019) - 14.000.000 đồng
 64. Hoàng Tuyên Dương (6 tháng 8, 2019) - 10.000.000 đồng
 65. Bùi Thị Phượng Khánh (13 tháng 8, 2019) - 22.000.000 đồng
 66. Ngô Thanh Tùng (13 tháng 8, 2019) - 2.000.000 đồng
 67. Phạm Thị Phương Thảo (20 tháng 8, 2019) - 10.000.000 đồng
 68. Lâm Trọng Kha (20 tháng 8, 2019) - 14.000.000 đồng
 69. Phạm Thị Trang Đài (27 tháng 8, 2019) - 2.000.000 đồng
 70. Lê Quốc Bảo (27 tháng 8, 2019) - 2.000.000 đồng
 71. Nguyễn Quốc Bình (3 tháng 9, 2019) - 10.000.000 đồng
 72. Trang Anh Kiệt (3 tháng 9, 2019) - 2.000.000 đồng
 73. Vũ Thị Trúc Quỳnh (10 tháng 9, 2019) - 22.000.000 đồng
 74. Bùi Trung Nhựt (10 tháng 9, 2019) - 2.000.000 đồng
 75. Nguyên Khang (17 tháng 9, 2019) - 40.000.000 đồng
 76. Lã Ngọc Kim Hoa (24 tháng 9, 2019) - 14.000.000 đồng
 77. Phùng Khánh Linh (24 tháng 9, 2019) - 22.000.000 đồng
 78. Nguyễn Đức Lộc (1 tháng 10, 2019) - 22.000.000 đồng
 79. Phạm Văn Quang (1 tháng 10, 2019) - 14.000.000 đồng
 80. Lê Thị Nhật Minh (8 tháng 10, 2019) - 14.000.000 đồng
 81. Quách Minh Tuấn (8 tháng 10, 2019) - 2.000.000 đồng
 82. Lê Hoàng Phi (15 tháng 10, 2019) - 10.000.000 đồng
 83. Quách Mai Thy (15 tháng 10, 2019) - 22.000.000 đồng
 84. Phạm Như Duy (22 tháng 10, 2019) - 10.000.000 đồng
 85. Huỳnh Phượng Loan (22 tháng 10, 2019) - 2.000.000 đồng
 86. Nguyễn Thị Hường (22 tháng 10, 2019 và 29 tháng 10, 2019) - 2.000.000 đồng
 87. Nguyễn Thị Nhã Uyên (29 tháng 10, 2019) - 10.000.000 đồng
 88. Nguyễn Hữu Sáng (29 tháng 10, 2019 và 5 tháng 11, 2019) - 10.000.000 đồng
 89. Nguyễn Thị Thảo (5 tháng 11, 2019) - 2.000.000 đồng
 90. Đặng Thị Hòa (5 tháng 11, 2019) - 14.000.000 đồng
 91. Trần Hoàng Long (12 tháng 11, 2019) - 10.000.000 đồng
 92. Nguyễn Thành Nguyên (12 tháng 11, 2019) - 22.000.000 đồng
 93. Nguyễn Quang Diện (19 tháng 11, 2019) - 10.000.000 đồng
 94. Kiều Vũ Mạnh (19 tháng 11, 2019) - 14.000.000 đồng
 95. Trần Thị Thanh Tâm (26 tháng 11, 2019) - 14.000.000 đồng
 96. Trương Quốc Bảo (26 tháng 11, 2019) - 22.000.000 đồng
 97. Lê Quốc Khánh (3 tháng 12, 2019) - 2.000.000 đồng
 98. Nguyễn Quang Hà (3 tháng 12, 2019) - 14.000.000 đồng
 99. Nguyễn Tạ Tấn (3 tháng 12, 2019 và 10 tháng 12, 2019) - 10.000.000 đồng
 100. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (10 tháng 12, 2019) - 22.000.000 đồng
 101. Nguyễn Hồng Thái (17 tháng 12, 2019) - 22.000.000 đồng
 102. Ngô Thành Vinh (17 tháng 12, 2019) - 2.000.000 đồng
 103. Cee Jay (Nigeria) (24 tháng 12, 2019) - 10.000.000 đồng
 104. Nguyễn Đăng Khoa (24 tháng 12, 2019) - 2.000.000 đồng
 105. Nguyễn Tuyết Trinh (31 tháng 12, 2019) - 14.000.000 đồng
 106. Lê Hồng Dương (31 tháng 12, 2019) - 22.000.000 đồng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.