FANDOM


Danh sách thí sinh năm 2020 là tập hợp các thí sinh xuất hiện trong chương trình Ai là triệu phú tính từ ngày 7 tháng 1, 2020 đến hết năm 2020.

Danh sách này có: 69 thí sinh (tính đến 1/9/2020).

Danh sách (có mức tiền thưởng kèm theo) Sửa đổi

Chú ý: Danh sách vẫn chưa đầy đủ vì năm 2020 vẫn chưa kết thúc.

Ghi chú: Chữ đậm là tên các người chơi nổi tiếng tham gia.

 1. Hồ Thị Thụy Như (7 tháng 1, 2020) - 22.000.000 đồng
 2. Lê Quang Dũng (14 tháng 1, 2020) - 14.000.000 đồng
 3. Hồ Thanh Hải (14 tháng 1, 2020) - 22.000.000 đồng
 4. Thanh Hương (21 tháng 1, 2020) - 30.000.000 đồng
 5. Nguyễn Khánh Tâm (4 tháng 2, 2020) - 22.000.000 đồng
 6. Nguyễn Quốc Dương (4 tháng 2, 2020) - 30.000.000 đồng
 7. Phạm Ngọc Hải (11 tháng 2, 2020) - 22.000.000 đồng
 8. Kim Thị Tuyết (11 tháng 2, 2020) - 14.000.000 đồng
 9. Thanh Lê (18 tháng 2, 2020) - 2.000.000 đồng
 10. Trần Thông Quế (18 tháng 2, 2020) - 2.000.000 đồng
 11. Nguyễn Thùy Chi (18 tháng 2, 2020) - 14.000.000 đồng
 12. Trần Khánh Long (25 tháng 2, 2020) - 2.000.000 đồng
 13. Mã Thị Phương Thanh (25 tháng 2, 2020) - 40.000.000 đồng
 14. Huỳnh Sơn Tùng (3 tháng 3, 2020) - 14.000.000 đồng
 15. Lê Nguyễn Hạ Quyên (3 tháng 3, 2020) - 2.000.000 đồng
 16. Chu Quốc Quý (10 tháng 3, 2020) - 2.000.000 đồng
 17. Lê Thị Thái Hà (10 tháng 3, 2020) - 22.000.000 đồng
 18. Đinh Văn Thìn (10 tháng 3, 2020 và 17 tháng 3, 2020) - 22.000.000 đồng
 19. Dương Thị Hà (17 tháng 3, 2020) - 2.000.000 đồng
 20. Trần Di Khang (17 tháng 3, 2020 và 24 tháng 3, 2020) - 14.000.000 đồng
 21. Lâm Thị Sen (24 tháng 3, 2020) - 30.000.000 đồng
 22. Anh Tuấn (31 tháng 3, 2020) - 22.000.000 đồng
 23. Thu Quỳnh (31 tháng 3, 2020) - 22.000.000 đồng
 24. Bùi Trọng Tùng (7 tháng 4, 2020) - 40.000.000 đồng
 25. Trần Xuân Dũng (7 tháng 4, 2020) - 30.000.000 đồng
 26. Trần Phương Dung (14 tháng 4, 2020) - 2.000.000 đồng
 27. Nguyễn Tiến Út (14 tháng 4, 2020) - 14.000.000 đồng
 28. Trần Thị Hồng (14 tháng 4, 2020 và 21 tháng 4, 2020) - 14.000.000 đồng
 29. Vũ Hoàng Tâm (21 tháng 4, 2020) - 2.000.000 đồng
 30. Võ Khắc Hoàn (21 tháng 4, 2020 và 28 tháng 4, 2020) - 14.000.000 đồng
 31. Đinh Thị Khánh Dương (28 tháng 4, 2020) - 2.000.000 đồng
 32. Nguyễn Hoàng Phong (5 tháng 5, 2020) - 22.000.000 đồng
 33. Nguyễn Thanh Hòa (5 tháng 5, 2020) - 10.000.000 đồng
 34. Nguyễn Tuấn Việt (12 tháng 5, 2020) - 14.000.000 đồng
 35. Nguyễn Thị Trang (12 tháng 5, 2020) - 10.000.000 đồng
 36. Thanh Sơn (12 tháng 5, 2020 và 19 tháng 5, 2020) - 22.000.000 đồng
 37. Trần Thế Anh (19 tháng 5, 2020) - 10.000.000 đồng
 38. Vũ Mạnh Tần (26 tháng 5, 2020) - 22.000.000 đồng
 39. Lê Thị Thanh Hương (26 tháng 5, 2020) - 2.000.000 đồng
 40. Đinh Công Mạnh (2 tháng 6, 2020) - 2.000.000 đồng
 41. Nguyễn Sỹ Cường (2 tháng 6, 2020) - 14.000.000 đồng
 42. Nguyễn Thị Thanh Tuyền (9 tháng 6, 2020) - 22.000.000 đồng
 43. Nguyễn Thành Long (9 tháng 6, 2020 và 16 tháng 6, 2020) - 14.000.000 đồng
 44. Đoàn Duy Dung (16 tháng 6, 2020) - 14.000.000 đồng
 45. Trần Vân (16 tháng 6, 2020) - 14.000.000 đồng
 46. Kim Thị Thu (23 tháng 6, 2020) - 22.000.000 đồng
 47. Nguyễn Thị Quỳnh Trang (23 tháng 6, 2020) - 14.000.000 đồng
 48. Xuân Nghị (30 tháng 6, 2020) - 40.000.000 đồng
 49. Nguyễn Quốc Vương (30 tháng 6, 2020) - 2.000.000 đồng
 50. Minh Quân (7 tháng 7, 2020) - 14.000.000 đồng
 51. Lê Thùy Linh (7 tháng 7, 2020) - 22.000.000 đồng
 52. Trần Cao Trí (14 tháng 7, 2020) - 2.000.000 đồng
 53. Nguyễn Lê Tuấn (14 tháng 7, 2020) - 2.000.000 đồng
 54. Lương Thị Bích Phượng (14 tháng 7, 2020 và 21 tháng 7, 2020) - 2.000.000 đồng
 55. Phạm Thị Huyền Trang (21 tháng 7, 2020) - 10.000.000 đồng
 56. Chu Viết Cương (21 tháng 7, 2020) - 10.000.000 đồng
 57. Ninh Đức Quang (28 tháng 7, 2020) - 22.000.000 đồng
 58. Hoàng Thiên Minh Trị (28 tháng 7, 2020) - 22.000.000 đồng
 59. Hà Thị Hải Lý (4 tháng 8, 2020) - 14.000.000 đồng
 60. Lê Văn Thọ (4 tháng 8, 2020) - 2.000.000 đồng
 61. Lương Thùy Linh (4 tháng 8,2020 và 11 tháng 8, 2020) - 22.000.000 đồng
 62. Phạm Văn Ước (11 tháng 8, 2020) - 22.000.000 đồng
 63. Trần Minh Hoàng (18 tháng 8, 2020) - 30.000.000 đồng
 64. Trần Kim Liên (18 tháng 8, 2020) - 6.000.000 đồng
 65. Nguyễn Anh Tuấn (25 tháng 8, 2020) - 10.000.000 đồng
 66. Đỗ Thị Huyền Trang (25 tháng 8, 2020) - 2.000.000 đồng
 67. Đỗ An Ninh (25 tháng 8, 2020) - 22.000.000 đồng
 68. Nguyễn Thị Hồng Liên (1 tháng 9, 2020) - 2.000.000 đồng
 69. Đào Việt Dũng (1 tháng 9, 2020) - 2.000.000 đồng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.