FANDOM


Diêm Thu Hà là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Chị đã dừng cuộc chơi ở câu số 9 và ra về với 10.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Diêm Thu Hà Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thành phố nào sau đây không giáp biển?
• A: Đà Nẵng • B: Nha Trang
• C: Hải Phòng • D: Kon Tum
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ: "Ruộng sâu, trâu nái không bằng ... đầu lòng"?
• A: Con trai • B: Con gái
• C: Con chung • D: Con riêng
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Người cùng đội ngũ chiến đấu hoặc cùng đội thi đấu thể thao được gọi là gì?
• A: Đồng đảng • B: Đồng lòng
• C: Đồng đội • D: Đồng bào
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên của một loại rau?
• A: Mắt • B: Mũi
• C: Môi • D:
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một bộ phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh?
• A: Thương nhớ lan man • B: Thương nhớ lung tung
• C: Thương nhớ vu vơ • D: Thương nhớ đồng quê
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Ai là tác giả của các truyện: "Ỷ thiên đồ long kí", "Thiên long bát bộ", "Lộc đỉnh kí"?
• A: Kim Dung • B: Ôn Thụy An
• C: Cổ Long • D: Lương Vũ Sinh
Kết quả thăm dò: A: 93% • B: 3% • C: 2% • D: 2%
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Động Song Long, thác Mơ, hồ Na Hang là những địa danh thuộc tỉnh nào?
• A: Hà Giang • B: Tuyên Quang
• C: Yên Bái • D: Sơn La
Kết quả của tổ tư vấn: B, B, B
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Bài hát nào của nhạc sĩ Phong Nhã được chọn làm "Đội ca" của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh?
• A: Nhanh bước nhanh nhi đồng • B: Cùng nhau ta đi lên
• C: Em yêu đội nhi đồng • D: Đội ta lớn lên cùng đất nước
Gọi điện thoại cho: Hà Quang Tuấn
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50", sau đó dừng cuộc chơi
Loại bánh nào còn có tên gọi là bánh răng bừa?
• A: Bánh nếp • B: Bánh sắn
• C: Bánh tẻ • D: Bánh củ chuối
Tiền vị
Trần Minh Thu
Thí sinh năm 2019
Diêm Thu Hà
Kế vị
Từ Đức Hiển
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.