FANDOM


Gọi điện thoại cho người thân là sự trợ giúp trong chương trình Ai là triệu phú. Nó được sử dụng nếu một thí sinh bị mắc kẹt ở một câu hỏi cụ thể và cần được giúp đỡ bằng cách gọi điện cho bạn bè hoặc người thân. Thí sinh phải hỏi câu hỏi hiện tại và bốn (hoặc hai khi 50:50 đã được sử dụng trước đó) phương án trả lời, và có 30 giây để đưa ra câu trả lời mà họ nghĩ là đúng cho thí sinh trước khi cuộc gọi kết thúc.

Cấu tạo Sửa đổi

Sự trợ giúp "Gọi điện thoại cho người thân" ban đầu có dạng hình elip, nền đen, viền xanh da trời, với phần chính là biểu tượng điện thoại và đường dây nối với chúng. Khi diện mạo mới là màu xanh xuất hiện, nó đã thay đổi cấu tạo thành nền gradien xanh da trời, viền trắng.

Hình ảnh Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.