FANDOM


Hà Việt Hoàng là một thí sinh cũ của chương trình Siêu trí tuệ và Đường lên đỉnh Olympia, là một trong hai chuyên gia của sự trợ giúp Xin ý kiến của những nhà thông thái vào các ngày 2 tháng 6, 2020; 9 tháng 6, 2020; 16 tháng 6, 2020; 23 tháng 6, 2020.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.