FANDOM


Hỏi ý kiến bạn đồng hành (hay còn được gọi là Plus One (Cộng Một) trong các phiên bản quốc tế) là sự trợ giúp trong chương trình Ai là triệu phú. Trợ giúp này thay thế cho sự trợ giúp "Hỏi ý kiến khán giả". Khi thí sinh sử dụng sự trợ giúp này, thí sinh sẽ được bạn đồng hành chơi cùng trong câu hỏi.

Cấu tạo Sửa đổi

Sự trợ giúp "Hỏi ý kiến bạn đồng hành" có dạng hình elip, nền gradien xanh da trời, viền trắng, phần chính chỉ có 1 thành viên (người chơi) đứng vai, bên trái thành viên là dấu + (tức là bạn cùng chơi).

Hình ảnhSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.