Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Hỏi ý kiến khán giả là quyền trợ giúp trong chương trình Ai là triệu phú. Khi một thí sinh sử dụng quyền trợ giúp này, thường người dẫn chương trình sẽ đọc lại câu hỏi và 4 phương án trả lời (hai nếu 50:50 đã được sử dụng trước đó), và sau đó khán giả sẽ trả lời câu hỏi bằng máy khảo sát do chương trình cung cấp với các nút A, B, C và D.

Sau 20 giây, biểu đồ hiển thị tỉ lệ phần trăm khán giả đã bỏ phiếu cho mỗi phương án được hiển thị trong màn hình của thí sinh và dẫn chương trình. Sau khi đọc tóm tắt kết quả của người dẫn chương trình, thí sinh có thể nghe theo khán giả hay không, và nếu sử dụng một quyền trợ giúp khác.

Tuy nhiên, điều này thường chỉ áp dụng cho 10 câu hỏi đầu tiên; quyền trợ giúp này thường không còn hữu dụng sau câu số 10.

Ở phiên bản gốc của chương trình, nó được gọi là Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Nhưng đến năm 2018, nó đã đổi tên thành Xin ý kiến khán giả trường quay.

Từ 5 tháng 5, 2020, quyền trợ giúp này tạm thời bị loại bỏ (từ 23 tháng 6, 2020 mới bị loại bỏ hoàn toàn), thay thế bằng quyền trợ giúp "Hỏi ý kiến bạn đồng hành".

Cấu tạo[]

Quyền trợ giúp "Hỏi ý kiến khán giả" ban đầu có dạng hình elip, nền đen, viền xanh da trời, với phần chính là 3 thành viên của khán giả đứng vai. Khi diện mạo mới là màu xanh xuất hiện, nó đã thay đổi cấu tạo thành nền gradien xanh da trời, viền trắng.

Biến thể[]

Chương trình có một biến thể của quyền trợ giúp Hỏi ý kiến khán giả được sử dụng trong phiên bản gốc, bao gồm:

  • Hỏi ba vị khán giả: Khi quyền trợ giúp này được chọn, ba người trong dãy khán giả được chọn ngẫu nhiên để được giúp đỡ, và sau đó thảo luận với người chơi về câu hỏi. Nếu người chơi chọn câu trả lời được đề xuất và nó được chứng minh là đúng, những khán giả trả lời đúng sẽ nhận được tổng giải thưởng trị giá 600.000 đồng.

Hình ảnh[]

Advertisement