FANDOM


Hỏi 2 vị chuyên gia là sự trợ giúp trong chương trình Ai là triệu phú, dựa theo sự trợ giúp "Three Wise Men" trong phiên bản Super Millionaire (Ai Là Siêu Triệu Phú?) ở Mỹ. Trợ giúp này thay thế cho sự trợ giúp "Tư vấn tại chỗ". Khi thí sinh sử dụng sự trợ giúp này, thí sinh sẽ được 2 "nhà thông thái" ở trường quay giúp đỡ giải đáp về câu hỏi hiện tại trong 30 giây.

Ở phiên bản gốc của chương trình, nó được gọi là Xin ý kiến của những nhà thông thái.

Cấu tạoSửa đổi

Sự trợ giúp "Hỏi 2 vị chuyên gia" có dạng hình elip, nền gradien xanh da trời, viền trắng, phần chính có một chiếc mũ cử nhân viền trắng đậm tượng trưng cho các nhà thông thái.

Hình ảnhSửa đổi

Những nhà thông tháiSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.