FANDOM


Hồ Thị Xuân Nga là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 54 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Chị đã dừng cuộc chơi ở câu số 9 và ra về với 10.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Hồ Thị Xuân Nga Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loài chim?
• A: Biến • B: Cút
• C: Lủi • D: Chuồn
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Có câu: "Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên ..." gì?
• A: Hàng cây cao • B: Hòn non cao
• C: Hòn đồi cao • D: Hòn núi cao
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là một thể loại tranh trong hội họa?
• A: Tĩnh tại • B: Tĩnh vật
• C: Tĩnh lặng • D: Tĩnh tâm
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong truyện cổ tích "Cây tre trăm đốt", ai là người đã giúp đỡ chàng trai có được cây tre trăm đốt?
• A: Thần đèn • B: Bà Tiên
• C: Tôn Ngộ Không • D: Ông Bụt
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là cách gọi một dáng lông mày?
• A: Sâu róm • B: Sâu đo
• C: Sâu cuốn lá • D: Sâu đục thân
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Lễ xá tội gà tây truyền thống của Mỹ diễn ra hàng năm tại địa điểm nào?
• A: Cầu Cổng Vàng • B: Nhà Trắng
• C: Quảng trường Thời Đại • D: Vườn quốc gia Arches
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Duy Phúc
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Châu lục nào trên thế giới có nhiều quốc gia nhất?
• A: Châu Mỹ • B: Châu Phi
• C: Châu Á • D: Châu Âu
Kết quả của tổ tư vấn: B, B, B
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Không có loại cà phê nào sau đây?
• A: Cà phê mít • B: Cà phê nhãn
• C: Cà phê vối • D: Cà phê chè
Kết quả thăm dò: A: 35% • B: 15% • C: 15% • D: 35%
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian - Dừng cuộc chơi
"Băng khô" là dạng rắn của chất gì?
• A: Nitơ • B: Cacbonic
• C: Hiđrô • D: Oxi

Hình ảnh Sửa đổi

HoThiXuanNga-2

Hình ảnh khác của Hồ Thị Xuân Nga

Thông tin cơ sở Sửa đổi

  • Chị là một bác sĩ gây mê.
Tiền vị
Nguyễn Anh Hoàng Sơn
Thí sinh năm 2018
Hồ Thị Xuân Nga
Kế vị
Đặng Thu Thảo
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.