Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Hoàng Anh Đức là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 10 và ra về với 14.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Hoàng Anh Đức[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại quả thường dùng để nấu canh chua ở miền Bắc?
• A: Cao • B: Rộng
• C: Ngang • D: Dọc
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong bài đồng dao "Kéo cưa lừa xẻ", ông thợ nào khỏe thì về ăn cơm của ai?
• A: Vua • B: Cha
• C: Mẹ • D: Vợ
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tên của loài chim nào còn là tên của một loại đàn?
• A: Sếu • B: Hạc
• C: Bồ nông • D: Thiên nga
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bính: "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi/ Cách nhau cái giậu ... xanh rờn"?
• A: Mồng tơi • B: Thiên lí
• C: Bìm bịp • D: Hồng leo
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Logo hiện tại của VTV không có màu nào?
• A: Đỏ • B: Lục
• C: Vàng • D: Lam
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đường nào ở Hà Nội trước đây có tên là Cổ Ngư?
• A: Phan Đình Phùng • B: Hoàng Diệu
• C: Hồng Hà • D: Thanh Niên
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến những nhà thông thái"
Câu "Thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng!" nói đến nhân vật nào trong tiểu thuyết "Số đỏ"?
• A: Ông Phán • B: Văn Minh
• C: Ông Typn • D: Cụ cố Hồng
Các nhà thông thái (Trần Thành Nam và Hà Việt Hoàng) trợ giúp: A
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Chỉ công dân nước nào mới được tuyển vào Đội cận vệ bảo vệ Giáo hoàng và Vatican?
• A: Ý • B: Pháp
• C: Đức • D: Thụy Sĩ

Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Gọi điện thoại cho người thân" và "Hỏi ý kiến bạn đồng hành"
Làng nào sau đây được gọi là làng cười?
• A: Làng Đông Ngạc • B: Làng Văn Lang
• C: Làng Cự Đà • D: Làng Ước Lễ
Gọi điện thoại cho: Hoàng Đức Thông;
Bạn đồng hành: Phạm Anh Thư
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian - Dừng cuộc chơi
Ai là phụ nữ châu Phi đầu tiên được nhận giải Nobel Hòa bình?
• A: Bà Jane Addams • B: Bà Wangari Maathai
• C: Mẹ Teresa • D: Nữ nam tước Bertha von Suttner

Hình ảnh[]

Hình ảnh khác của Hoàng Anh Đức

Trước
Nguyễn Ngọc Long
Thí sinh năm 2020
Hoàng Anh Đức
Kế tiếp
Chu Quốc Việt
Advertisement