FANDOM


Hoàng Lê Minh là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 10 và ra về với 2.000.000 đồng.

Thông tin cơ sở Sửa đổi

  • Ở câu số 10 với câu hỏi "Giải Guizot là giải thưởng của viện Hàn Lâm Pháp dành cho lĩnh vực nào?" (A. Toán học | B. Văn học | C. Lịch sử | D. Kiến trúc), trong đó 3 người trong tổ tư vấn chọn 3 phương án khác nhau: D, C, B. Thí sinh này chọn phương án D. Đáp án đúng sẽ là: C. Lịch sử. 1 khán giả duy nhất trả lời đúng sẽ nhận 600.000 đồng.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.