Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Hoàng Thiên Minh Trị là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 11 và ra về với 22.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Hoàng Thiên Minh Trị[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ "Tiên trách kỉ, hậu trách ..."?
• A: Ta • B: Nhân
• C: Trời • D: Đất
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu không phải là từ chỉ một loại thực vật?
• A: Bồ công anh • B: Bồ hòn
• C: Bồ tèo • D: Bồ đề
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Không có kiểu tóc nào sau đây?
• A: Đuôi gà • B: Đuôi ngựa
• C: Đuôi dế • D: Đuôi trâu
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Lọ Lem phải rời hoàng cung trước khi chuông đồng hồ điểm mấy giờ?
• A: 9 giờ sáng • B: 10 giờ trưa
• C: 3 giờ chiều • D: 12 giờ đêm
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một bài hát của nhạc sĩ Anh Quân và Dương Thụ?
• A: Hương mít • B: Hương sầu riêng
• C: Hương ngọc lan • D: Hương ổi
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loại khí nào là nguyên nhân gây tử vong khi đốt than củi sưởi ấm trong phòng kín?
• A: CO • B: F2
• C: N2 • D: H2S
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trên lá quốc kì của nước nào dưới đây có ghi ngày độc lập?
• A: Canada • B: Guatemala
• C: Thụy Sĩ • D: Nepal
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Loại hình nghệ thuật nào sau đây gắn với tín ngưỡng Tứ phủ (đạo Mẫu)?
• A: Hát xẩm • B: Ca trù
• C: Chầu văn • D: Hát xoan
Gọi điện thoại cho: Minh Thư
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Nghệ sĩ nào đại diện Việt Nam tham gia chiến dịch "Ngày không khói thuốc" của WHO?
• A: Khắc Hưng • B: Trường Giang
• C: Quang Đăng • D: Đức Phúc
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến những nhà thông thái"
Công ty tư nhân đầu tiên nào đưa phi hành gia từ Mỹ lên vũ trụ vào ngày 31.5.2020?
• A: SpaceX • B: Virgin Galactic
• C: Blue Origin • D: Boeing
Các nhà thông thái (Nguyễn Như Mai và Hoàng Minh Trí) trợ giúp: A
Câu số 11/15 (30.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tuyến cáp có trụ cáp treo cao nhất thế giới hiện đặt tại đâu?
• A: Sa Pa • B: Hải Phòng
• C: Đà Nẵng • D: Nha Trang
Trước
Ninh Đức Quang
Thí sinh năm 2020
Hoàng Thiên Minh Trị
Kế tiếp
Hà Thị Hải Lý
Advertisement