Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Kiều Thị Hiên là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai ở câu số 7 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Kiều Thị Hiên[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu: "Gậy ông đập ... ông"?
• A: Tay • B: Chân
• C: Lưng • D: Tai
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Vật phẩm nào thường được trao cho người chiến thắng trong các cuộc thi hoa hậu ở nước ta?
• A: Huân chương danh dự • B: Huy chương vàng
• C: Vương miện • D: Vòng nguyệt quế
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Người miền Bắc ngày xưa thường dùng đũa cả vào việc nào sau đây?
• A: Xới cơm • B: Búi tóc
• C: Chăn cửa • D: Lót nồi
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Câu "Tay hòm chìa khóa" thường dùng để chỉ người có vai trò quản lí việc gì trong gia đình?
• A: Chăm con • B: Tài chính
• C: Nấu nướng • D: Lau dọn
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loài nào sau đây gắn liền với truyền thuyết hóa rồng?
• A: Cá voi • B: Cá hồi
• C: Cá sấu • D: Cá chép
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến bạn đồng hành"
Đâu là một tên gọi dân gian của Thăng Long - Hà Nội xưa?
• A: Kẻ Gỗ • B: Kẻ Sặt
• C: Kẻ Chợ • D: Kẻ Bàng
Bạn đồng hành: Kiều Thị Hồng Phước
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Bài thơ "Sóng" nằm trong tập thơ "Hoa dọc chiến hào" của nhà thơ nào?
• A: Anh Thơ • B: Xuân Quỳnh
• C: Lâm Thị Mỹ Dạ • D: Phan Thị Thanh Nhàn
Trước
N/A
Thí sinh năm 2021
Kiều Thị Hiên
Kế tiếp
N/A
Advertisement