FANDOM


Kiều Tuấn Dũng là giảng viên khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Sư phạm Hà Nội, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 8 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau để được một thành ngữ.
• A: Ta • B: Người
• C: Của • D: Phúc
Thứ tự đúng sẽ là:
C: Của
B: Người
D: Phúc
A: Ta

Kết quả là 3 người trả lời đúng. Kiều Tuấn Dũng ở 4 giây 22 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Kiều Tuấn Dũng Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Con vật nào da sần sùi?
• A: Giun quế • B: Trạch
• C: Lươn • D: Cá sấu
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Quốc gia nào được xem là quê hương của cối xay gió?
• A: Jamaica • B: Hà Lan
• C: Puerto Rico • D: Brunei
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"Một cột mà chín mười kèo. Vải xanh vải đỏ mà treo bốn bề" là cái gì?
• A: Cái khăn • B: Cái chăn
• C: Cái ô • D: Cái nhà
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Theo một câu ca thì "Đồng Đăng có phố ..." gì?
• A: Kỳ Cùng • B: Kỳ Cựu
• C: Kỳ Lừa • D: Kỳ Vĩ
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
Theo một câu thơ của nhà thơ Tố Hữu thì: "Bầm ơi có rét không bầm? Heo heo gió núi, lâm thâm mưa ..." gì?
• A: Phùn • B: Nhiều
• C: Rào • D: Buồn
Kết quả thăm dò: A: 90% • B: 8% • C: 2% • D: 0%
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
• A: Sâu sa • B: Sâu xa
• C: Xâu xa • D: Xâu sa
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Núi Hồng Lĩnh thuộc địa phận tỉnh nào của nước ta?
• A: Nghệ An • B: Quảng Bình
• C: Hà Tĩnh • D: Bình Định
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Tư vấn tại chỗ"
Còn 2 quyền trợ giúp (50:50 và Gọi điện thoại cho người thân)
Con sông nào dưới đây trùng tên với một nhạc cụ dân tộc thiểu số Việt Nam?
• A: Sông Đuống • B: Sông Luộc
• C: Sông Lô • D: Sông Cà Lồ
Kết quả của tổ tư vấn: D, D, D
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.