FANDOM


Kiều Vũ Mạnh là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 10 và ra về với 14.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Kiều Vũ Mạnh Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tỉnh thành nào sau đây giáp biển?
• A: Phú Thọ • B: Hải Phòng
• C: Bắc Giang • D: Hà Nam
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Những người dạy học trong xã hội phong kiến xưa được gọi là gì?
• A: Thầy lang • B: Thầy địa lí
• C: Thầy đồ • D: Thầy bói
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cây nào sau đây có giai đoạn trổ cờ, phun râu?
• A: Sắn • B: Ngô
• C: Đỗ xanh • D: Lạc
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tháng nào được nhắc đến trong câu: "Bao giờ cho đến tháng ... Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn"?
• A: Giêng • B: Ba
• C: Năm • D: Chạp
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây chỉ tên một loài chim?
• A: Ngói • B: Vữa
• C: Gạch • D: Cát
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Ánh xạ là khái niệm thường được dùng trong bộ môn khoa học cơ bản nào?
• A: Hóa học • B: Sinh học
• C: Khảo cổ học • D: Toán học
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Thế vận hội mùa hè 2024 sẽ được tổ chức ở đâu?
• A: Hamburg (Đức) • B: Roma (Ý)
• C: Paris (Pháp) • D: Los Angeles (Mỹ)
Gọi điện thoại cho: Vũ Cao Cường
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Những câu hát: "Nước vẫn chảy đôi dòng, chiều uốn cong lưỡi hái Những gì sông muốn nói, cánh buồm giờ hát lên" nói về con sông nào?
• A: Sông Cầu • B: Sông Thương
• C: Sông Lam • D: Sông Mã
Kết quả thăm dò: A: 0% • B: 100% • C: 0% • D: 0%
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Thành phố nào được mệnh danh là "Hòn ngọc của biển Đen"?
• A: Sochi • B: Kharkov
• C: Saint Petersburg • D: Odessa
Kết quả của tổ tư vấn: D, D, D
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian - Dừng cuộc chơi
Đơn vị tiền tệ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện nay có tên là gì?
• A: Real • B: Rial
• C: Peso • D: Rupee
Tiền vị
Nguyễn Quang Diện
Thí sinh năm 2019
Kiều Vũ Mạnh
Kế vị
Trần Thị Thanh Tâm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.