FANDOM


Lê Huy là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 6 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các đơn vị độ dài sau theo thứ tự tăng dần.
• A: Ki-lô-mét (km) • B: Mét (m)
• C: Xăng-ti-mét (cm) • D: Mi-li-mét (mm)
Thứ tự đúng sẽ là:
D: Mi-li-mét (mm)
C: Xăng-ti-mét (cm)
B: Mét (m)
A: Ki-lô-mét (km)

Kết quả là 9 người trả lời đúng. Lê Huy ở 3 giây 17 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Lê Huy Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tên gọi loại thuốc nào sau đây không thông dụng trong dân gian?
• A: Thuốc nam • B: Thuốc bắc
• C: Thuốc đông • D: Thuốc tây
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là một tính từ miêu tả thời kì xa xưa còn hỗn mang và hoang sơ?
• A: Hồng hồng • B: Hồng hoang
• C: Hoang mang • D: Bàng hoàng
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu khẩu ngữ: "Căng da bụng, chùng da ..."?
• A: Tay • B: Mặt
• C: Mắt • D: Lưng
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Người ta hay nói "Một tấc đến trời" để ngụ ý điều gì?
• A: Trời ở rất gần • B: Một khoảng cách ngắn
• C: Sự di chuyển nhanh chóng • D: Sự huênh hoang, khoác lác
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Kí hiệu hóa học của nguyên tố Bari là gì?
• A: Ca • B: Na
• C: Ba • D: Cu
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây viết đúng chính tả tiếng Việt?
• A: Xông xênh • B: Sông xênh
• C: Sông sênh • D: Xông sênh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.