FANDOM


Lê Thị Lan là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 59 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Chị đã trả lời sai ở câu số 12 và ra về với 22.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Lê Thị Lan Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loài hoa?
• A: Gạo • B: Tôm
• C: Thịt • D:
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây thường không được dùng để miêu tả tiếng chim?
• A: Véo von • B: Ríu rít
• C: Líu lo • D: Trầm hùng
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Ngày Rằm tháng Giêng còn có tên gọi khác là gì?
• A: Tết Thanh Minh • B: Tết Nguyên Tiêu
• C: Tết Hàn Thực • D: Tết Đoan Ngọ
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu ca dao: "Ba đồng một mớ .../ Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha"?
• A: Rau • B: Dưa
• C: Trứng • D: Đàn ông
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sự tích bánh chưng bánh dày gắn với nhân vật nào sau đây?
• A: Chử Đồng Tử • B: Mai An Tiêm
• C: Lang Liêu • D: Thạch Sanh
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Điện Kính Thiên nằm trong khu di tích nào ở nước ta?
• A: Thành cổ Quảng Trị • B: Hoàng thành Thăng Long
• C: Thành nhà Hồ • D: Cố đô Huế
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong bộ phim "Sóng ở đáy sông", nghệ sĩ Xuân Bắc đã vào vai nhân vật nào?
• A: Mây • B: Núi
• C: Sông • D: Biển
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Làng Thanh Tiên (Thừa Thiên Huế) nổi tiếng với nghề truyền thống nào?
• A: Kim hoàn • B: Đúc đồng
• C: Làm hoa giấy • D: Mây tre đan
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Họa sĩ nào không nằm trong bộ tứ danh họa của Việt Nam?
• A: Nguyễn Tường Lân • B: Tô Ngọc Vân
• C: Nguyễn Gia Trí • D: Nguyễn Đỗ Cung
Kết quả của tổ tư vấn: D, D, D
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Đất nước Hungary không có chung đường biên giới với quốc gia nào sau đây?
• A: Slovenia • B: Slovakia
• C: Ukraina • D: Bosnia-Herzegovina
Kết quả thăm dò: A: 4% • B: 9% • C: 9% • D: 78%
Câu số 11/15 (30.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Nước nào sau đây trên thế giới không có hình ngôi sao năm cánh trên lá quốc kì?
• A: Myanmar • B: Albania
• C: Pakistan • D: Cameroon
Gọi điện thoại cho: Bùi Lê Khương Duy
Câu số 12/15 (40.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Nhà văn nào có năm sinh và năm mất đều trùng với năm xuất hiện sao chổi Halley?
• A: Mark Twain • B: William Shakespeare
• C: Lev Tolstoy • D: Ernest Hemingway

Thông tin cơ sở Sửa đổi

  • Ở câu số 5 với câu hỏi "Sự tích bánh chưng bánh dày gắn với nhân vật nào sau đây?", trong đó từ "bánh dày" được máy tính hiển thị là "bánh giầy".
Tiền vị
Trần Đình Hoàn
Thí sinh năm 2018
Lê Thị Lan
Kế vị
Trương Thị Thu Hiền
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.