FANDOM


Lê Thị Thắm là một người vui vẻ, dễ gần, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai câu số 6 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau để được tên một bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
• A: Gậy • B: Trường
• C: Chiếc • D: Sơn
Thứ tự đúng sẽ là:
C: Chiếc
A: Gậy
B: Trường
D: Sơn

Kết quả là 8 người trả lời đúng. Lê Thị Thắm ở 3 giây 18 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Lê Thị Thắm Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là động từ?
• A: Cầu dao • B: Cầu khấn
• C: Cầu khỉ • D: Cầu lông
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu: "Trông ... mà bắt hình dong"?
• A: Mắt • B: Mũi
• C: Mặt • D: Mồm
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một món ăn?
• A: Cố cố • B: Tứ cố
• C: Thắng cố • D: Ôn cố
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tranh vẽ trên tường được gọi là gì?
• A: Hoạt họa • B: Bích họa
• C: Thảm họa • D: Đại họa
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một trò chơi dân gian?
• A: Bịt mắt bắt cừu • B: Bịt mắt bắt trâu
• C: Bịt mắt bắt lợn • D: Bịt mắt bắt dê
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công, đường thênh thang Ba Đình lịch sử ..." là câu hát trong bài nào?
• A: Bài ca Hà Nội • B: Tiến về Hà Nội
• C: Hà Nội niềm tin và hi vọng • D: Hướng về Hà Nội
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.