FANDOM


Lê Văn Minh Triển là cán bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam tại Đà Nẵng, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 10 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau để được một thành ngữ.
• A: Đánh • B: Cái đẹp
• C: Chết • D: Cái nết
Thứ tự đúng sẽ là:
D: Cái nết
A: Đánh
C: Chết
B: Cái đẹp

Kết quả là 7 người trả lời đúng. Lê Văn Minh Triển ở 3 giây 88 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Lê Văn Minh Triển Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Người ta thường dùng loại lá nào để gói cốm?
• A: Lá bưởi • B: Lá ngón
• C: Lá mít • D: Lá sen
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây là động từ?
• A: Mượt • B: Mát
• C: Mận • D: Móc
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tên là gì?
• A: Sổ vàng • B: Sổ đen
• C: Sổ đỏ • D: Sổ gạo
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu: "Bao giờ cho đến ... Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn"?
• A: Tháng sáu • B: Tháng tám
• C: Tháng mười • D: Tháng mười hai
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Đại lộ "Danh vọng Hollywood" tôn vinh những người nổi tiếng bằng cách đặt tên họ ở nơi nào?
• A: Trên đá lát đường • B: Trên cửa sổ nhà
• C: Trên các thùng thư • D: Trên các trạm xe
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Trâm Anh
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loại vải nào sau đây có nguồn gốc nhân tạo?
• A: Tơ tằm • B: Lanh
• C: Vải bông • D: Ni-lông
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Tư vấn tại chỗ"
Người dân Nam Bộ gọi loại đàn nào là "đàn cò" vì hình dáng giống như con cò, trục dây có đầu quặp xuống như mỏ cò?
• A: Đàn đáy • B: Đàn bầu
• C: Đàn nhị • D: Đàn tranh
Kết quả của tổ tư vấn: C, C, C
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cristiano Ronaldo chưa từng chơi cho câu lạc bộ nào?
• A: Real Madrid • B: Sporting Lisbon
• C: MU • D: Barcelona
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trận đánh Bồ Đằng đánh dấu thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn trước quân giặc của triều nào?
• A: Minh • B: Thanh
• C: Tống • D: Đường
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
Đâu không phải là một ngôn ngữ chủ yếu sử dụng ở Thụy Sĩ?
• A: Ý • B: Đức
• C: Pháp • D: Anh
Kết quả thăm dò: A: 32% • B: 20% • C: 24% • D: 24%
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.