Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Lê Văn Thọ là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 8 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Lê Văn Thọ[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loài chim nào không biết bay?
• A: Đại bàng • B: Diều hâu
• C: Cánh cụt • D: Họa mi
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loại ví nào sau đây có thể đựng được tiền?
• A: Ví dụ • B: Ví dặm
• C: Ví dầu • D: Ví da
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Theo tục ngữ dân gian, thất bại là gì của thành công?
• A: Bạn • B: Cậu
• C: Vợ • D: Mẹ
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu ca dao: "Trong đầm gì đẹp bằng ... Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng"?
• A: Em • B: Anh
• C: Sen • D: Vợ
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loài cây?
• A: Mù đường • B: Mù quáng
• C: Mù mịt • D: Mù u
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Ngọc Hân công chúa họ gì?
• A: • B: Nguyễn
• C: Trần • D: Triệu
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến những nhà thông thái"
Tên của nhà triết học nào đã được đặt cho tên một định lí toán học?
• A: Pythagoras • B: Hippocrates
• C: Platon • D: Aristotle
Các nhà thông thái (Trương Anh Ngọc và Nguyễn Quốc Chí) trợ giúp: A
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Gọi điện thoại cho người thân", "Hỏi ý kiến bạn đồng hành" và "50:50"
Bán nhật triều là hiện tượng thủy triều lên và xuống tất cả mấy lần?
• A: 1 lần • B: 2 lần
• C: 3 lần • D: 4 lần
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Thị Thu Hải;
Bạn đồng hành: Nguyễn Thị Minh

Thông tin cơ sở[]

  • Anh là thí sinh đầu tiên sử dụng 3 quyền trợ giúp trong đó có "Hỏi ý kiến bạn đồng hành" mà không đưa ra được đáp án đúng theo luật chơi có hiệu lực từ 23 tháng 6, 2020, sau Trần Văn Khoa (2018).
Trước
Hà Thị Hải Lý
Thí sinh năm 2020
Lê Văn Thọ
Kế tiếp
Lương Thùy Linh
Advertisement