FANDOM


Lưu Hoàng Lân là giảng viên Đại học Phương Đông, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 6 và ra về với 1.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau thành tên một bộ phim của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.
• A: Vọng • B: Khát
• C: Thăng • D: Long
Thứ tự đúng sẽ là:
B: Khát
A: Vọng
C: Thăng
D: Long

Kết quả là 8 người trả lời đúng. Lưu Hoàng Lân ở 3 giây 11 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Lưu Hoàng Lân Sửa đổi

Câu số 1/15 (100.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loài vật nào sau đây không được nuôi để lấy sữa?
• A: • B:
• C: Cừu • D: Mèo
Câu số 2/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là từ chỉ cơn gió xoáy dữ dội?
• A: Cuồng cẳng • B: Cuồng phong
• C: Cuồng chân • D: Cuồng nhiệt
Câu số 3/15 (300.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Ngày lễ nào sau đây không có nguồn gốc từ phương Tây?
• A: Lễ Phục sinh • B: Lễ Giáng sinh
• C: Lễ giỗ tổ Hùng Vương • D: Lễ Halloween
Câu số 4/15 (500.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
• A: Canh diêu • B: Canh giêu
• C: Canh riêu • D: Canh ziêu
Câu số 5/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loài ong?
• A: Vò nhẽ • B: Vò mẽ
• C: Vò kẽ • D: Vò vẽ
Câu số 6/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Theo nhiều nhà nghiên cứu, tên con phố nào ở Hà Nội xưa bắt nguồn từ nghề nhuộm vải trắng thành vải màu hồng, màu đỏ?
• A: Hàng Bông • B: Hàng Đào
• C: Hàng Nón • D: Hàng Điếu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.