FANDOM


Lưu Thị Ngọc Hân là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 25 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Chị đã dừng cuộc chơi ở câu số 10 và ra về với 14.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Lưu Thị Ngọc Hân Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Có câu: "Một con ngựa đau, cả tàu ..." thế nào?
• A: Ăn cỏ • B: Gặm cỏ
• C: Bỏ cỏ • D: Nhổ cỏ
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Con vật nào sau đây không thuộc loài gia súc?
• A: Lợn • B:
• C: Cừu • D: Voi
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên bộ phim Hàn Quốc?
• A: Giày đinh • B: Giày cao su
• C: Giày sắt • D: Giày thủy tinh
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Lễ hội Halloween được tổ chức vào cuối tháng nào trong năm?
• A: Tháng 1 • B: Tháng 10
• C: Tháng 5 • D: Tháng 9
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là vật dụng dùng để châm cứu?
• A: Kim châm • B: Kim đan
• C: Kim băng • D: Kim khâu
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Vịnh Hạ Long mấy lần được công nhận là Di sản thế giới?
• A: 1 • B: 2
• C: 3 • D: 4
Kết quả thăm dò: B: 100% • D: 0%
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Nhạc sĩ nào là người sáng tác ca khúc "Cây đàn sinh viên"?
• A: Bảo Chấn • B: Trịnh Công Sơn
• C: Quốc An • D: Trần Tiến
Kết quả của tổ tư vấn: C, C, C
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Auckland là tên một thành phố của quốc gia nào?
• A: Anh • B: New Zealand
• C: Australia • D: Canada
Gọi điện thoại cho: Lưu Quang Đức
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Nhà văn Kim Dung (Trung Quốc) nổi tiếng với thể loại văn học gì?
• A: Truyện trinh thám • B: Tiểu thuyết kiếm hiệp
• C: Sử thi • D: Thơ lãng mạn
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian - Dừng cuộc chơi
Đâu không phải là một tác phẩm của họa sĩ Trần Văn Cẩn?
• A: Đôi bạn • B: Mẹ tôi
• C: Em Thúy • D: Em gái tôi
Tiền vị
Trần Vũ Thành
Thí sinh năm 2018
Lưu Thị Ngọc Hân
Kế vị
Vương Mạnh Huân
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.